Balíček - Komentáre k zákonom o životnom prostredí

Na sklade - expedujeme ihneď. U vás do 3 prac. dní
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Vydavateľ

Typ produktu
Tlačená kniha

Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú  oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu prírody a krajiny, rybárstva, vodovodov a kanalizácií a pod.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je komplexne vnímané ako účinný nástroj ochrany prírody a krajiny a nástroj preventívnej ochrany zdravia ľudí. Zákon  č. 24/2006 Z. z. a jeho zmeny vyplývajú z potrieb a požiadaviek každodennej aplikačnej praxe, práva verejnosti na priaznivé životné prostredie, zakotvené v Ústave SR ako aj právo na informácie o stave životného prostredia a právo účasti na konaniach, ktorých výsledok môže mať vplyv na stav životného prostredia.

Oba zákony sú živé a ich zmeny okrem toho súvisia aj s vyvíjajúcou sa úpravou európskej legislatívy, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, ako aj požiadavkami Európskej komisie, v súvislosti s riadnym preberaním smerníc EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku. Autori komentárov podávajú odborný výklad ustanovení zákonov, prehľad o všetkých podstatných pojmoch a procesných inštitútoch ako aj o súvislostiach pri ich uplatňovaní v praxi. Súčasťou komentárov sú aj rozhodnutia slovenských aj európskych súdov v príslušnej oblasti.

Komentáre sú určené širokej právnickej verejnosti, príslušným útvarom štátnej a verejnej správy, samospráv, pracovníkom SIŽP, podnikateľom, ktorí zo zákona musia riešiť aj problematiku ochrany životného prostredia ako aj študentom environmentalistiky vysokých škôl.

Následné aktualizácie predpisov budú uverejňované pri jednotlivých tituloch na webovej stránke vydavateľa www.wolterskluwer.sk na stiahnutie.

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.