Balíček: Študent EUBA 1. bc.

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
E-kniha

Balíček „Študent EUBA 1. bc.“ je určený študentom prvého stupňa štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. Obsahuje študijnú literatúru potrebnú na úspešné zvládnutie predmetov, ktoré sa vyučujú na jednotlivých fakultách univerzity, a to za bezkonkurenčnú cenu.

Prenájom balíčka študijnej literatúry je vždy na jeden akademický rok. Za cenu 45 € ročne získate balíček študijnej literatúry, za ktorú by ste zaplatili jednotlivo oveľa viac. Ak si balíček budete prenajímať počas celého bakalárskeho štúdia, ušetríte na prenájme kníh minimálne 35 % z pôvodnej ceny elektronických kníh. V prípade nového vydania niektorej z učebníc, vám bude toto nové vydanie sprístupnené v rámci prenájmu počas akademického roka úplne zdarma.

Balíček elektronických kníh obsahuje tieto publikácie:

Povinná literatúra:
J. Lisý a kol.: Ekonómia
J. Kita a kol.: Marketing (Publikácia J. Kita a kol.: Marketing bude po vydaní nahradená novou publikáciou: E. Hanuláková, PhD. P. Drábik, M. Oreský, Š. Žák: Marketing - Nástroje, stratégie, ľudia a trendy)
R. Sivák a kol.: Financie
D. Holub, L. Vačoková, M. winkler, L. Jurkovičová, M. Veterníková, M. Kropaj, H. Magurová, A. Slezáková: Základy práva pre ekonómov, 2.vydanie
H. Majdúchová, D. Rybárová: Podnikové hospodárstvo pre manažérov
H. Majdúchová a kol.: Podnikové hospodárstvo, 2. vydanie
E. Šoltés a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov – zbierka
K. Beličková, E. Neubauerová, A. Zubaľová: Financie - metodická pomôcka na semináre
V. Štefancová: Úvod do sociológie
M. Zagoršeková, M. Čas. F. Škvrnda: Desať prednášok z filozofie
G. Futó, S. Chuguryan, R. Kucharčík, T. Zubro.: Politológia
A. Kaderová, V. Mucha, I. Ondrejková Krčová, T. Šoltésová: Matematika pre 1. ročník
T. Dudáš a kol.: Svetová ekonomika
E. Kotlebová a kol.: Štatistika pre bakalárov v praxi

Doplnková literatúra:
G. Dubcová, M. Žiaková: Nové trendy controllingu podniku
A. Furková, Z. Ivaničová: Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív
D. Šimo, L. Mura: Manažment organizácií

Viac informácií o prenájme balíčka nájdete tu.

 

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.