Master of Public Health – MPH

V predaji
Obsah publikácie je dostupný výhradne prostredníctvom online knižnice Smarteca. Čo je Smarteca?
Zobraziť dostupnosť na predajniach

Ceny sú vrátane DPH


Typ produktu
E-kniha

Literatúra je určená študentom študijného programu Master of Public Health - MPH, ktorý organizuje Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o. 

Prenájom balíčka študijnej literatúry je vždy na 9 mesiacov (270 dní) odo dňa kúpy balíčka. Za cenu 139 € získate balíček študijnej literatúry, za ktorú by ste zaplatili jednotlivo oveľa viac.

Balíček elektronických kníh obsahuje tieto publikácie:

Povinná literatúra:

K. Fedorová: Medicínske právo
V. Ozorovský, I. Vojteková a kol.: Zdravotnícky manažment a financovanie
P. Kádek: Trestné právo v zdravotníctve, 3. vydanie
P. Pažitný: Zdravotný systém Slovenskej republiky
P. Kádek: Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. vydanie
F. Kutlík: Mediácia v zdravotníctve
N. Jankelová: Manažment
J. Papula, Z. Papulová, J. Papula: Strategický manažment
M. Szarková: Komunikácia v manažmente
J. Papula a kol.: Manažérska ekonomika
Z. Joniaková, R. Gálik, J. Blštáková, N. Tarišková: Riadenie ľudských zdrojov
E. Muchová, Ľ. Darmo, P. Leško: Základy ekonómie
H. Majdúchová a kol.: Podnikové hospodárstvo, 2. vydanie
R. Kotulič, P. Király, M. Rajčániová: Finančná analýza podniku
H. Majdúchová, D. Rybárová: Podnikové hospodárstvo pre manažérov
V. Holková, A. Veselková: Mikroekonómia
R. Farkaš: Účtovná závierka obchodných spoločností
M. Oreský, R. Rehák: Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku
E. Hanuláková, M. Oreský, P. Drábik, Š. Žák: Marketing – Nástroje, stratégie, ľudia a trendy
M. Veterníková, D. Holub, M. Kropaj, H. Magurová, A. Slezáková, M. Winkler, M. Hutta: Základy obchodného práva pre ekonómov
M. Winkler: Právo v medzinárodnom obchode
M. Adamička, K. Divékyová, T. Pobijak: Konanie podnikateľa
K. Stachová, J. Blštáková, Z. Stacho: Riadenie ľudí v digitálnej a post-pandemickej dobe
T. Valentová, J. Žuľová, M. Švec: Nové pravidlá ochrany osobných údajov – podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR
S. Schuszteková Dušeková: Neplatné skončenie pracovného pomeru
J. Žuľová: Výber zamestnancov – Právne úskalia obsadzovania pracovných miest
J. Černáková: Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku
P. Šamko: Trestné činy poškodzujúce veriteľov
J. Šimonová: Daňové úniky v Slovenskej republike
M. Jurčová, V. Borkovičová, M. Maslák: Spotrebiteľské právo

Súvisiace produkty

Žiadne súvisiace produkty

Napíšte nám

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informáciami o spracovaní osobných údajov.

* Všetky položky formulára sú povinné. Formulár neslúži ako objednávka.

Ďakujeme za záujem, Vašu požiadavku vybavíme v krátkom čase.