Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

1. odborná konferencia k pracovnému právu

Dňa 16. mája 2019 sa konala prvá odborná konferencia k pracovnému právu, ktorú organizovalo naše vydavateľstvo v spolupráci s Asociáciou pracovného práva a pod odbornou garanciou doc. JUDr. Mareka Šveca, PhD., LL.M.


Konferencie sa zúčastnilo viac ako 160 účastníkov z mnohých oblastí – z radov zástupcov štátnej správy a samosprávy, odborných organizácií, vedeckých pracovníkov, pracovníkov vysokých škôl, ako aj zástupcov občianskych združení, mimovládnych organizácií či odbornej verejnosti.

Podujatie vytvorilo široký priestor na prezentáciu najnovších poznatkov v pracovnoprávnej oblasti, a tiež priestor pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie.

Naša veľká vďaka patrí nielen všetkým účastníkom, ale aj a najmä vysoko erudovaným odborníkom z radov prednášateľov, ktorí sa svojimi príspevkami postarali nielen o excelentnú odbornú úroveň, ale aj o skvelú atmosféru počas nej.

V neposlednom rade si dovoľujeme oceniť aj pomoc a podporu partnerov, ktorými boli spoločnosti HOUR, VEMA, HRCOMM, Coffee Experts, sféra, LLA, Excellent Partners a Profesia. Dúfame, že aj oni boli s priebehom konferencie spokojní a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej odbornej a profesijnej činnosti.