Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Aktuality - Archív 2014


Uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil nášmu autorovi doc. PhDr. Františkovi Okruhlicovi, PhD., Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013, v kategórii spoločenské vedy, za dielo VLASTNÍCKA SPRÁVA SPOLOČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE).

Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Literárny fond nášmu vydavateľstvu v rámci slávnostného odovzdávania „Ceny Mateja Bela za rok 2013, knižných prémií, Pocty LF a Uznaní LF za vedecké preklady za rok 2013“ odovzdal dňa 20. mája 2014 diplom „Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin za rok 2013“ za odbornú publikáciu Právny text v preklade - translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Literárnemu fondu za odovzdaný diplom ďakujeme.

Tlačová správa TASR

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Tlačová agentúra Slovenskej republiky vzhľadom na zmenu obchodného mena a vymenovanie nového konateľa a riaditeľa zverejnila správu o našej spoločnosti.

Novinka: Finančné trhy - nástroje a transakcie

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Nevyhnutnosť poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou bola podnetom na vznik nového vydania tejto publikácie. Získajte viac informácií najmä v oblastiach základov investovania, peňažného trhu, devízového trhu – Forex, kapitálového a akciového trhu.

Novinka: Katastrálny zákon - komentár

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Predstavujeme vám publikáciu - praktickú pomôcku, ktorá svojím obsahom vysvetľuje jednotlivé ustanovenia katastrálneho zákona v širších súvislostiach, a tiež vysvetľuje základné princípy katastra nehnuteľností. Tento odborný príspevok ocení každý, kto pracuje s nehnuteľnosťami -  právnici, zamestnanci realitných kancelárií a orgánov štátnej správy.

Iura Edition je Wolters Kluwer

Vytvorené: Kategória: Aktuality Autor: Wolters Kluwer

Tradičná kvalita popredného odborného vydavateľstva na Slovensku dostala dňom
1. januára 2014 nové obchodné meno: Wolters Kluwer s. r. o.