Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Aktuality - Archív 2016


Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Nový katalóg Automatizovaného systému právnych informácií

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Predstavujeme vám nový katalóg, v ktorom nájdete množstvo užitočných informácií o systéme ASPI.