Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality Autor: Nadácia Pontis

Bezplatné školenie pre advokátov

Nadácia Pontis v spolupráci s Fórom pre ľudské práva pripravuje bezplatný trojdňový tréning  v téme „Zastupovanie detí s duševným postihnutím“. Advokáti, koncipienti a študenti práva majú ešte možnosť prihlásiť sa – voľných je už len pár miest.


Obdobie detstva je pre deti s duševným postihnutím kritickým časom, kedy vieme prostredníctvom včasných a odborných služieb alebo existujúcich zdravotných pomôcok zmenšiť dopad postihnutia na jedinca. Podpora, na ktorú majú deti právny nárok, im však z rôznych dôvodov často nie je poskytnutá, čo nielen prehlbuje ich zdravotné postihnutie, ale tiež im neumožňuje napredovať v iných oblastiach života. Hoci deti so zdravotným postihnutím patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, je im venovaná minimálna pozornosť a štátny rozpočet na túto skupinu sa v posledných rokoch výrazne znižuje.

Dozveďte sa viac o právach a potrebách detí s duševným postihnutím, prostriedkoch na ich ochranu na Slovensku a v zahraničí alebo ako možno odstrániť bariéry, ktoré deťom znemožňujú prístup k spravodlivosti a základným službám. Viac informácií nájdete na stránke Nadácie Pontis.

Viac informácií