Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum


Predkladaná učebná pomôcka predstavuje základný študijný materiál na precvičovanie vybraných problémov z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike. Praktikum nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Schultzová, A. a kol.: Daňovníctvo – daňová teória a politika I a je charakteristické výlučne praktickými príkladmi, bez teoretických vstupov