Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Nové učebnice trestného práva slávnostne uviedli do sveta

Vo štvrtok 20. apríla v priestoroch Paneurópskej vysokej školy predstavili nové učebnice trestného práva. Knihy Trestné právo hmotné I., II., Trestné právo – procesné I., II. Publikácie slávnostne uviedol do života prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, mimoriadne významná osobnosť v oblasti teórie a praxe trestného práva.


Učebnice sú určené predovšetkým študentom vysokoškolského štúdia práva, ale môžu ich veľmi dobre využiť aj všetci právnici aplikujúci trestné právo procesné v najrôznejších funkciách a pozíciách. Ich autormi sú vedecko – pedagogickí pracovníciFakulty práva Paneurópskej vysokej školy: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., doc. JUDr. Peter Polák, PhD., prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice reagujúce na nedávne a početné legislatívne zmeny. Text je vedený úprimnou snahou poskytnúť všetkým záujemcom kvalitné a aktuálne informácie, ktoré by im mohli pomôcť zvládnuť náročné štúdium trestného práva hmotného aj procesného.