Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinka: Finančné trhy - nástroje a transakcie

Nevyhnutnosť poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou bola podnetom na vznik nového vydania tejto publikácie. Získajte viac informácií najmä v oblastiach základov investovania, peňažného trhu, devízového trhu – Forex, kapitálového a akciového trhu.