Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 9.vydanie


Publikácia práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu.