Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Seminár Novela zákona o poľovníctve účinná od 1.7.2013


Vydavateľstvo Iura Edition organizuje 10. septembra 2013 v Košiciach a 2. októbra 2013 v Bratislave seminár venovaný problematike zákona č. 113/2013 Z. z., s účinnosťou od 1.7.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Ak tento zákon využívate vo Vašej praxi, potom si nenechajte ujsť náš seminár prednášaný odborníkmi JUDr. Pavlom Ňuňukom a JUDr. Jaroslavom Puškáčom.