Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Uznanie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil nášmu autorovi doc. PhDr. Františkovi Okruhlicovi, PhD., Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013, v kategórii spoločenské vedy, za dielo VLASTNÍCKA SPRÁVA SPOLOČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE).


Sme veľmi radi, že vydavateľstvo Wolters Kluwer mohlo byť pri zrode tohto jedinečného diela a ďakujeme aj v mene autora Literárnemu fondu za ocenenie.