Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

O firme

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 (do 31.12.2013 s obchodným menom Iura Edition, spol. s r. o.) a patrí k popredným odborným vydavateľstvám na Slovensku. Zaoberá sa prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company.

Dňom 1. januára 2003 došlo k zlúčeniu našej spoločnosti s firmou COMPRIS software, spol. s r. o., Banská Bystrica, zameriavajúcej sa na vývoj, tvorbu a distribúciu slovenskej verzie Automatizovaného systému právnych informácií - ASPI, ktorý je vyvíjaný od roku 1988 v spolupráci s bývalou českou firmou BYLL Software, spol. s r. o. (dnes Wolters Kluwer ČR, a. s.). Wolters Kluwer je výhradným dodávateľom softvéru ASPI pre Slovenskú republiku.

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým odborníci z oblasti práva, daní a účtovníctva pôsobiaci v komerčnom sektore, v štátnej správe a samospráve, študenti právnických a ekonomických fakúlt a študenti stredných odborných škôl.

Autormi publikácií sú sudcovia, advokáti, daňoví poradcovia, audítori a ďalší významní odborníci pôsobiaci v súkromnej praxi, v štátnej správe a samospráve alebo na vysokých školách.

Líder na trhu

  1. Prevádzkovateľ siedmich odborných internetových portálov s viac ako 200 000 návštevami mesačne.
  2. Prevádzkovateľ Automatizovaného systému právnych informácií pre viac ako 5 000 klientov.
  3. Vydavateľ 10 odborných časopisov z oblasti práva, ekonomiky a vzdelávania.
  4. Organizátor odborných seminárov prednášaných skúsenými odborníkmi z praxe.
  5. Prevádzkovateľ portálu s informáciami zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky so vždy aktuálnymi notifikáciami o novej čiastke Zbierky zákonov.

Skupina Wolters Kluwer

Wolters Kluwer je jedným z popredných svetových vydavateľov a poskytovateľov informačných produktov a služieb. Sústreďuje sa hlavne na trhy v oblasti zdravotníctva, daní, účtovníctva, korporátnych služieb, finančných služieb, práva a regulácie, vzdelávania...

Viac informácií