Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Skupina Wolters Kluwer

Wolters Kluwer je jedným z popredných svetových vydavateľov a poskytovateľov informačných produktov a služieb. Sústreďuje sa hlavne na trhy v oblasti zdravotníctva, daní, účtovníctva, korporátnych služieb, finančných služieb, práva a regulácie, vzdelávania. Wolters Kluwer má približne 19 tis. zamestnancov po celom svete a svoje zastúpenia má vo vyše 40 krajinách v celej Európe, Severnej a Južnej Amerike, v Ázii a v Tichomorí. Centrála Wolters Kluwer sa nachádza v Amsterdame v Holandsku.

Pozícia Wolters Kluwer je významná, na 80 % trhov je číslom 1 alebo 2 v poskytovaní informácií, softvéru a služieb. Wolters Kluwer je známy predovšetkým vďaka silným a stabilným značkám ako CCH (popredný poskytovateľ daňových služieb v USA), Ovid (poskytovateľ online služieb pre zdravotníctvo) či Kluwer (hlavná značka pre právne, daňové a regulatórne informácie v Holandsku).

Celosvetové obchodné aktivity Wolters Kluwer sú nasmerované na profesionálnych zákazníkov, ktorými sú:

  • účtovníci, právnici, finanční a daňoví experti
  • lekári, zdravotné sestry a iní špecialisti v oblasti medicíny
  • banky, poisťovne
  • učitelia, študenti a vzdelávacie inštitúcie
  • farmaceutické spoločnosti, lekárnici a nemocnice

Wolters Kluwer sa zaoberá poskytovaním produktov a služieb, ktoré zákazníkom pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia. Pridaná hodnota produktov Wolters Kluwer prispieva priamo k úspechu jeho zákazníkov. Vzťahy so zákazníkmi sú budované na platforme partnerstva a spolupráce. Wolters Kluwer sa snaží vždy doručiť správne informácie v správny čas a na správnom médiu.

Víziou Wolters Kluwer je byť "The Professional's First Choice" (t.j. prvou voľbou profesionálov). Vo všetkom, čo Wolters Kluwer robí, snaží sa poskytnúť informácie, nástroje a riešenia, ktoré pomôžu odborníkom efektívne sa rozhodnúť a zlepšovať ich produktivitu. V súlade s touto víziou sa Wolters Kluwer opiera o svoje silné značky a o pozíciu na trhu s cieľom dať zákazníkom hodnotu prostredníctvom aktuálnych, presných a odborných informácií, popredných technológií a softverových riešení a nadštandardných zákazníckych služieb.