Logo Wolters Kluwer

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

1. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

na tému

Možnosti a limity „flexibility“ konania zamestnávateľa

16. 5. 2019 v Hoteli Tatra v Bratislave

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

Spoločne, prakticky a s nadhľadom nastoľujú najčastejšie diskutované otázky o pracovnom práve a o trhu práce v 3 zaujímavých blokoch:

 • Pracovný čas a mzda
  • Ako „správne“ používať rozvrhovanie pracovného času?
  • Posudzovanie prekážok v práci, výkonu práce nadčas, pracovná pohotovosť
  • Ponuka práce a mzda, zverejnenie informácie o mzde, odmeny štatutárnych zástupcov a daň z pridanej hodnoty
 • Skončenie pracovného pomeru
  • Práva a povinnosti zamestnanca a možnosti ukladania sankcii zamestnávateľom
  • Skončenie pracovného pomeru vo svetle národnej a medzinárodnej judikatúry
  • Zdravotný stav zamestnanca ako „komplikácia“ pre zamestnávateľa
 • Kompetencie zástupcov zamestnancov
  • Ako sa „dohodnúť“ s problémovými zástupcami zamestnancov
  • Čo všetko a ako treba prerokovať so zástupcami zamestnancov?
  • Čo môžu a nemôžu kontrolovať zástupcovia zamestnancov?

Registrácia

 

1. Pre prihlásenie sa na konferenciu kliknite na tlačidlo:

Registrácia účastníkov

2. Na detaile produktu vyberte počet účastníkov, ktorých chcete prihlásiť a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa". Následne dokončite objednávku.

 

Usporiadateľ:

 

 

Odborný garant:

 

 

Mediálny partner:

 

Zlatí partneri:

       

Partneri:

      

 

 

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Podobné podujatie tohto druhu na Slovensku nenájdete
Ak je pracovné právo oblasťou, v ktorej pracujete, chcete pracovať alebo sa o ňu zaujímate, máte jedinečnú šancu zúčastniť sa prvej odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom Možnosti a limity „flexibility“ konania zamestnávateľa za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  vyskytujúcich sa v pracovnom práve.

Získate fundované poznatky súvisiace s pracovným právom i trhom práce
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva i trhu práce získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Tri problémové okruhy z aplikačnej praxe, rôzne právne názory, rôzne skúsenosti, rôzne riešenia. Buďte pripravení na všetko, s čím sa môžete stretnúť v pracovnom práve. Vaše otázky a konkrétne prípady sú vítané.

Odborný program:

 • 8:00 – 9:00 hod. Registrácia účastníkov konferencie (s občerstvením)
 • 9:00 - 9:10 hod. Otvorenie konferencie

Blok I - Pracovný čas a mzda

 • 9:10 - 9:40 hod. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) - Pracovný čas pre budúce desaťročie, kde sme, kam ideme – sporné otázky pracovného času v práve SR a v práve EÚ
 • 9:40 - 10:05 hod. JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA (PRK Partners SK) -Odmeňovanie štatutárnych zástupcov zamestnávateľa a ich daňovoprávne a pracovnoprávne súvislosti
 • 10:05 - 10:30 hod. JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M. (Labour Law  Association/Asociácia pracovného práva) - Nepretržitý odpočinok ako zásadné obmedzenie tvorby zmenových kalendárov
 • 10:30 - 10:50 hod. Prestávka s občerstvením
 • 10:50 - 11:30 hod. Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.) - „Rok po GDPR“ – pracovnoprávna agenda v ohrození alebo čo zamestnávatelia nevedia a mali by vedieť?
 • 11:30 - 12:00 hod. MMag. Peter Steinhubl/ Ing. Stanislava Chlapíková (HOUR, spol. s. r. o. / VACUUMSCHMELZE, s.r.o) - Praktické skúsenosti priznávania „dochádzkového bonusu“ – čo a ako evidovať v dochádzkových a mzdových systémoch
 • 12:00 - 13:00 hod. Obed

Blok II - Skončenie pracovného pomeru

 • 13:00 - 13:40 hod. JUDr. Jaroslav Škubal (PRK Partners CZ) - Organizačné zmeny v u zamestnávateľa naprieč hranicami – slovensko–české problémy (nielen) korporácií
 • 13:40 - 14:20 hod. doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)Možnosti zamestnávateľa skončiť pracovný pomer zamestnanca vo väzbe na jeho zdravotný stav a porušenie povinností – otázna judikatúra
 • 14:20 - 15:00 hod. JUDr. Peter Tonhauser, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Aplikačné problémy skončenia pracovného pomeru vo väzbe na zodpovednostné vzťahy zamestnávateľa voči zamestnancovi a naopak 
 • 15:00 - 15:30 hod. Prestávka s občerstvením

Blok III - Kompetencie zástupcov zamestnancov

 • 15:30 - 16:10 hod. JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne) - Praktické poškodzovanie záujmov zamestnávateľa – odmeňovanie zamestnancov a pracovný čas vo svetle judikatúry a kompetencie zástupcov zamestnancov
 • 16:10 - 17:00 hod. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Asociácia pracovného práva)Register mimovládnych neziskových organizácií – bič na odborárov alebo kto je vlastne zástupca zamestnancov a čo mu možno odoprieť?


 • 17:00 hod. Záver konferencie

Spíkri:

V rámci konferencie vystúpia

doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
JUDr. Jaroslav Škubal  (PRK Partners CZ)
JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA (PRK Partners SK)
Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.)
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne)
a mnohí ďalší ...

Moderuje:

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., generálny tajomník Labour Law Association

Registračné poplatky:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Základný účastnícky poplatok:            149 €  (bez DPH)
V poplatku sú zahrnuté  materiály, obed, občerstvenie.

Zľava pre skorých záujemcov:
do 28. februára 2019 20 % z účastníckeho poplatku
do 31.  marca 2019 10 % z účastníckeho poplatku

Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.

Kontaktná osoba: Ondrej Tribulík - ondrej.tribulik@wolterskluwer.com

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 9. mája 2019. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 30.4.2019.

Storno podmienky:
do 9. mája 2019 80 % účastníckeho poplatku
10. - 15. mája 2019 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.