Logo Wolters Kluwer

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

na tému

„Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ONLINE.

Online konferencia bude prebiehať počas dvoch dní

7. 10. 2020  12.00 – 15.30 hod.
8. 10. 2020  09.00 – 12.30 hod.


Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

Realizácia pracovnoprávnych vzťahov takmer na každodennej báze prináša potrebu zamestnávateľa disponovať s pracovnou silou zamestnanca nielen v súvislosti s jeho preradením na iné pracovné miesto, ale aj v súvislosti s uplatňovaním rôznych obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane zamestnanca. Cieľom 2. odbornej online konferencie k pracovnému právu je prostredníctvom vystúpení jednotlivých rečníkov identifikovať tieto obmedzenia a súčasne ukázať účastníkom konferencie, kde sú hranice prípustného konania zamestnávateľa i zamestnanca. Predmetom diskusií a vystúpení budú prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa s prioritným zameraním sa na zdravotný stav zamestnanca a jeho posudzovanie, ako aj načrtnutie možností, ako predchádzať zneužívaniu celého systému prekážok v práci.

Program konferencie bude rozdelený do dvoch tematických blokov:

 1. Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa z pracovnoprávneho hľadiska
 2. Informácia o zdravotnom stave zamestnanca z hľadiska ochrany osobných údajov a pracovnoprávnej zodpovednosti

(podrobné informácie o programe nájdete nižšie)

Registrácia

 

1. Pre prihlásenie sa na konferenciu kliknite na tlačidlo:

Registrácia účastníkov

2. Na detaile produktu vyberte počet účastníkov, ktorých chcete prihlásiť a kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa". Následne dokončite objednávku.

Usporiadateľ:

 

Odborní garanti:

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zlatý partner:

 

Partneri:

     

Prečo by ste na konferencii nemali chýbať?

Podobné podujatie tohto druhu na Slovensku nenájdete
Ak je pracovné právo oblasťou, v ktorej pracujete, chcete pracovať alebo sa o ňu zaujímate, máte jedinečnú šancu zúčastniť sa druhej odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Možnosti a limity disponovania pracovnou silou zamestnanca s ohľadom na jeho zdravotný stav“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej i Českej republiky, ktorí budú spolu s vami diskutovať o problematických otázkach  vyskytujúcich sa v pracovnom práve.

Získate fundované poznatky súvisiace s pracovným právom so zameraním na prekážky v práci
Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva s upriamením na prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva
Dva problémové okruhy z aplikačnej praxe, rôzne právne názory, rôzne skúsenosti, rôzne riešenia. Buďte pripravení na všetko, s čím sa môžete stretnúť v pracovnom práve. Vaše otázky a konkrétne prípady sú vítané.

Odborný program konferencie

Dňa 7. 10. 2020 od 12.00 - 15.30 hod.

Blok I - Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa z pracovnoprávneho hľadiska

 • 12:00 - 12:10 - Otvorenie online konferencie
 • 12:10 - 12:40 hod. JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) - Nové a staronové otázky pri prekážkach v práci - nadnárodný charakter prekážky v práci, prekážky v kontexte flexibilného pracovného času, osobný vs. všeobecný záujem pri prekážkach v práci
 • 12:40 - 13:05 hod. prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Ako správne posudzovať dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
 • 13:05 - 13:25 hod. Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov
 • 13:25 - 13:35 hod. Prestávka
 • 13:35 - 14:00 hod. JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Počítanie prekážok v práci vo svetle novej českej a slovenskej judikatúry
 • 14:00 - 14:25 hod. JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prekážky v práci alebo pracovné voľno s náhradou mzdy - odborová funkcia, činnosť odborovej organizácie, výkon funkcie v odborovom orgáne?
 • 14:25 - 14:50 hod. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prestoj, vážne prevádzkové dôvody, iná prekážka v práci - čo je čo, prečo áno a prečo nie?
 • 14:50 - 15:30 hod. Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

Dňa 8. 10. 2020 od 09.00 - 12.30 hod.

Blok II - Informácia o zdravotnom stave zamestnanca z hľadiska ochrany osobných údajov a pracovnoprávnej zodpovednosti

 • 09:00 - 09:10 - Otvorenie druhého dňa online konferencie
 • 09:10 - 09:40 hod. Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.) Prípustný rozsah možnosti zamestnávateľa spracúvať informácie o zdravotnom stave zamestnanca z hľadiska GDPR
 • 09:40 - 10:05 hod. doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Spracúvanie informácií o psychocharakteristikách (osobnostných charakteristikách) zamestnanca
 • 10:05 - 10:20 hod. Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov
 • 10:20 - 10:30 hod. Prestávka
 • 10:30 - 10:50 hod. doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) - Zdravotný stav zamestnanca a prípustnosť jeho zohľadnenia v možnostiach a limitoch konania zamestnávateľa
 • 10:50 - 11:15 hod. JUDr. Vladimír Volčko, PhD. (advokát, externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky) - Lekár v pracovnom práve: posol dobrých alebo zlých správ?
 • 11:15 - 11:40 hod. JUDr. Peter Tonhauser, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) - Prekážky v práci z hľadiska zodpovednosti za škodu zamestnanca a zamestnávateľa
 • 11:40 - 12:30 hod. Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

Spíkri:

V rámci konferencie vystúpia

prof. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Mgr. Tatiana Valentová (Algger, s.r.o.)
doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Simona Schuszteková Dušeková, PhD., LL.M. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Jan Horecký, PhD. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne)
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. Peter Tonhauser, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)
JUDr. Vladimír Volčko, PhD. (advokát, externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky)
a mnohí ďalší ...

Moderuje:

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., (Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, generálny tajomník Labour Law Association)

Registračné poplatky:

  Balík za 99€ bez DPH  Balík za 179€ bez DPH
2 -dňová online konferencia
materiály na stiahnutie
záznam z konferencie x
vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 3 mesiace x

balíček e-kníh na 1 rok

(Prekážky v práci, Odborová organizácia, GDPR – ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov)
x


Kontaktná osoba: Veronika Gostičová - veronika.gosticova@wolterskluwer.com

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 1. októbra 2020. Počet účastníkov konferencie je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Po prijatí prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Storno podmienky:
do 30. septembra 2020 80 % účastníckeho poplatku
1. - 6. októbra 2020 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.