Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Online produkty

Direktor

Jedinečná aplikácia pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva na Slovensku, ich zriaďovateľov, školské úrady, ale aj pre samosprávne orgány škôl a školských zariadení a pre ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

Zobraziť

aspi.sk

Najrýchlejší prístup k právnym predpisom z vašej kancelárie či priamo z domu.

Zobraziť

ROPO a OBCE

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Zobraziť

Otázky & odpovede

Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.

Zobraziť

Dane a účtovníctvo + DPH

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov.

Zobraziť

Právo v zdravotníctve

Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.

Zobraziť

Praetor

Novinka v portfóliu produktov Wolters Kluwer.
Praetor je informačný systém pre advokátov, ktorý vám zjednoduší život a je prepojený so systémom ASPI.

Zobraziť

Pracovné právo

Portál odborných informácií z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP prináša články, riešené príklady z praxe, krátke tematické videá, analýzy súdnych rozhodnutí, vzory dokumentov, právne predpisy, komentáre k zákonom a iné formy atraktívneho obsahu.

Zobraziť

Verejné obstarávanie v praxi

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.

Zobraziť

Legalis

Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.

Zobraziť


Kontakt

Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09
Bratislava

ASPI
Helpdesk:
02 / 58 10 20 20
ASPI: 02 / 58 10 20 14
Časopisy: 02 / 58 10 20 31
Knihy: 02 / 58 10 20 17

Email: office@wolterskluwer.sk