Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

Direktor

Jedinečná aplikácia pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva na Slovensku, ich zriaďovateľov, školské úrady, ale aj pre samosprávne orgány škôl a školských zariadení a pre ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

Stránka produktu

Portál Direktor rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti ONLINE produktov. Monitoruje, triedi, vyhodnocuje aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov.

Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách:

  • Aktuality - priebežný prehľad informácií o aktuálnom dianí v školstve.
  • Kalendár - prehľadné spracovanie udalostí v dôležitých termínoch.
  • Riadenie školy riešenie pracovných situácií z oblasti školskej legislatívy, manažmentu, personalistiky, ekonomiky, hospodárenia, pôsobenia samosprávnych orgánov školy, kontroly, hodnotenia, školskej dochádzky, bezpečnosti v práci, inklúzie.
  • Vzory prehľad aktuálnych vzorov dokumentov.
  • Školská mediácia nešpecifická forma prevencie v školskom prostredí zameraná na konflikty a zvládanie záťaže.
  • Výzvy priebežne aktualizovaný prehľad grantových výziev a súťaží.
  • Legislatíva právne predpisy, ktoré sú denne aktualizované a prehľadne rozdelené podľa kategórie agendy riadenia.
  • Vzdelávanie - ponuka akreditovaných vzdelávacích programov funkčného vzdelávania.
  • Online časopisy Manažment školy v praxi (PREMIUM a TOP) a Didaktika (PROFI).

Objednávka balíka ŠTANDARD, PREMIUM, TOP a PROFIstránka objednávky.

Predplatiteľom portálu ponúkame aj bezplatnú odbornú poradňu.

Zaregistrujte sa a skúšajte 10 dní bezplatne!