Logo Wolters Kluwer

Vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

ROPO a OBCE

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

Stránka produktu

Internetový portál je určený:

 • starostom obcí a primátorom miest,
 • hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC,
 • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC,
 • riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Cieľom internetového portálu je:

 • zabezpečiť prístup k vždy aktuálnej legislatíve vo verejnej správe vďaka prepojeniu s právnym systémom ASPI,
 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti práva, účtovníctva, miezd vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku,
 • informovať o dôležitých účtovných a právnych témach a radiť v problémových situáciách prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • zjednodušiť každodennú pracovnú činnosť pomocou zverejnených vzorov z rôznych oblastí vo verejnej správe,
 • priniesť komentáre k novelám zákonov a k iným pripravovaným zákonodarným zmenám.

Obsah internetového portálu je zložený z nasledujúcich kategórií:

 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi – online časopis, ktorý sa venuje účtovníkom, ekonómom obcí, miest, VÚC, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • Právo pre ROPO a obce v praxi - online časopis, ktorý sa starostom obcí a primátorom miest, hlavným kontrolórom a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • Z praxe – odborné príspevky z oblasti verejnej správy z rubrík ako účtovníctvo, hospodárenie, kontrola, rozpočet, správne právo a pod.,
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí,
 • možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • komentáre k vybraným zákonom, napríklad zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • judikatúra k vybraným právnym predpisom,
 • prehľad výziev, do ktorých sa obce, mestá môžu zapojiť, a takisto prehľad spravodajských a ekonomických aktualít z diania na Slovensku.

Prečo sa rozhodnúť pre ROPO a OBCE

Aktuálnosť a kvalita informácií – Obsah internetového portálu pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou, t. j. pracovníci ministerstiev, Finančného riaditeľstva SR, lektori školení pre verejnú správu, pracovníci mestských a obecných samospráv, riadiaci pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií, renomovaní pedagógovia viacerých slovenských univerzít, právnici a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

Úspora času – V dnešnej dobe už nie je v silách jednotlivca sledovať v reálnom čase všetko, čo sa v samospráve deje. Internetový portál šetrí váš čas a monitoruje situáciu za vás, pretože máte neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Včasná informovanosť – Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

Právna istota a spoľahlivosť – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Jednoduchá a rýchla orientácia – Prehľadná štruktúra obsahu aplikácie aktívne ponúka všetky informácie súvisiace s vašim výberom.

Voľnosť výberu – V ponuke sú tri verzie produktu – vyberte si len to, čo pre svoju prácu skutočne potrebujete.

  SAMOSPRÁVA PROFI
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (online časopis vrátane archívu článkov od r. 2010)
Právo pre ROPO a obce v praxi (online časopis vrátane archívu článkov od r. 2010)
Z praxe (viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom)

Otázky & odpovede Online
zadanie 15 otázok ročne + prístup ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 500)

Judikatúra
k vybraným právnym predpisom

Aktualizované komentáre
v časových rezoch:

 • zákon o obecnom zriadení
 • zákon o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • zákon o miestnych daniach
 • zákon o dani z motorových vozidiel
 • zákon o priestupkoch
 • daňový poriadok
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o sociálnom fonde
 • zákon o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon o sťažnostiach
 • zákon o miestnom poplatku za rozvoj
Aktuality (krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality)
Výzvy (prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť)

Zaregistrujte sa a skúšajte 10 dní bezplatne!

 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

  Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

  od 95,00 €

  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 95,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 129,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 179,00 € / 12 čísel
  Zobraziť dostupnosť na predajniach

  Ceny sú vrátane DPH

 • Právo pre ROPO a obce v praxi

  Právo pre ROPO a obce v praxi

  od 95,00 €

  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 95,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 129,00 € / 12 čísel
  V predaji - počet čísiel 9
  Cena ročného predplatného: 179,00 € / 12 čísel
  Zobraziť dostupnosť na predajniach

  Ceny sú vrátane DPH