Logo Wolters Kluwer

5. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

5. odborná konferencia k pracovnému právu

Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov
(možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)

Dátum konania:

  • 18. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h
  • 19. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia

  • online cez MS Teams

Odborní garanti

  • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
  • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
  • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
  • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

  • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

  • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
  • Portál www.pracovnepravo.sk

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na variabilitu dojednávania miesta výkonu práce zamestnancov, jej vplyv na oblasť odmeňovania a možnosti a limity realizácie organizačných opatrení zamestnávateľa

Dohodnutie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve tvorí náležitosť pracovnej zmluvy, pričom má aj bezprostredný vplyv na prípadné uplatňovanie pracovnoprávnych nárokov zamestnanca napr. v oblasti odmeňovania alebo rôznych organizačných opatrení zamestnávateľa. Ustanovenia Zákonníka práce a judikatúra vychádzali z miesta výkonu práce ako fyzického miesta, ktoré bolo spravidla v priestoroch zamestnávateľa alebo s vplyvom zamestnávateľa. V súčasnosti populárna práca na diaľku a variabilita dohodnutia miesta dáva viacerým ustanoveniam právnych predpisov nový obsah a vytvára dosiaľ neznáme a nezodpovedané aplikačné otázky. Variabilita dohodnutia pracovného miesta sa prejavuje nielen v oblasti dosiahnuteľnosti zamestnanca a jeho práva na odpojenie, ale týka sa aj pripravenosti zamestnanca na výkon práce bez jej reálneho výkonu z domácnosti, ktorá je aj pracoviskom. Pri riešení problematiky tzv. hybridných pracovných pomerov nemenej podstatné sú aj otázky posudzovania nadbytočnosti zamestnanca a realizácie ponuky inej vhodnej práce v mieste, ktoré je dohodnuté ako miesto výkonu práce, evidencie pracovného času a kontroly skutočne vykonávanej práce, ochrany osobných údajov, ale aj  jednotlivých mzdových podmienok viazaných na faktický výkon práce. Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad alebo posúdenia poškodenia zdravia zamestnanca pri dohodnutom pravidle o samostatnom určovaní miesta výkonu práce predstavuje ďalší potenciálny zdroj napätia. 

Popredné pracovnoprávne podujatie na Slovensku

Využite jedinečnú šancu zúčastniť sa 5. odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov (možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí budú diskutovať o problematických otázkach v pracovnom práve.

Dozviete sa dôležité informácie o legislatívnych zmenách v pracovnom práve (aktuálnych aj pripravovaných)

Cieľom konferencie je informovať odborníkov o najnovšom a pripravovanom vývoji legislatívy a judikatúry v oblasti pracovného práva.

Získate ucelený pohľad na problematiku konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky budú odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva

Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Odborníci vystupujúci na konferencii sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Program konferencie bude rozdelený do dvoch kľúčových oblastí:

I. Miesto výkonu práce zamestnancov a odmeňovanie
II. Miesto výkonu práce zamestnancov a organizačné opatrenia zamestnávateľa

Program priebežne dopĺňame.

V rámci konferencie vystúpia:

JUDr. Jaroslav Škubal – PRK Partners Praha

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. – Odbor pracovnoprávnych vzťahov, Sekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. Pavol Rak, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Noerr

Mgr. Ida Budayová Kuklišová – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, A.K.F. LEGAL

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. Zdenka Dvoranová – Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

Mgr. Tatiana Valentová – Algger

a ďalší ... (priebežne dopĺňame)

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof., generálny tajomník Labour Law Association

Účastnícky poplatok 199 € + DPH
V tejto cene je zahrnuté:
• 2-dňová online konferencia
• záznam z konferencie
• vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
• 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2023)

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2023
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2023 zľava 10 %

od 1.9.2023

199 €   159,20 €

199 €   179,10 €

199 €

*Ceny sú uvedené bez DPH.

Chcem sa registrovať

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2023. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Storno podmienky:
Do 10. 10. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
Od 11. 10. 2023 do 18. 10. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o konferencii: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151