Logo Wolters Kluwer

5. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

5. odborná konferencia k pracovnému právu

Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov
(možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)

 

 

Dátum konania:

 • 18. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h
 • 19. 10. 2023 – od 12.00 h do 15.30 h

Forma uskutočnenia

 • online cez MS Teams

Odborní garanti

 • Labour Law Association/Asociácia pracovného práva
 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Usporiadateľ

 • Wolters Kluwer SR s. r. o.

Partneri

Chcem sa prihlásiť

Konferencia k pracovnému právu 

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad tentoraz so zameraním na variabilitu dojednávania miesta výkonu práce zamestnancov, jej vplyv na oblasť odmeňovania a možnosti a limity realizácie organizačných opatrení zamestnávateľa

Dohodnutie miesta výkonu práce v pracovnej zmluve tvorí náležitosť pracovnej zmluvy, pričom má aj bezprostredný vplyv na prípadné uplatňovanie pracovnoprávnych nárokov zamestnanca napr. v oblasti odmeňovania alebo rôznych organizačných opatrení zamestnávateľa. Ustanovenia Zákonníka práce a judikatúra vychádzali z miesta výkonu práce ako fyzického miesta, ktoré bolo spravidla v priestoroch zamestnávateľa alebo s vplyvom zamestnávateľa. V súčasnosti populárna práca na diaľku a variabilita dohodnutia miesta dáva viacerým ustanoveniam právnych predpisov nový obsah a vytvára dosiaľ neznáme a nezodpovedané aplikačné otázky. Variabilita dohodnutia pracovného miesta sa prejavuje nielen v oblasti dosiahnuteľnosti zamestnanca a jeho práva na odpojenie, ale týka sa aj pripravenosti zamestnanca na výkon práce bez jej reálneho výkonu z domácnosti, ktorá je aj pracoviskom. Pri riešení problematiky tzv. hybridných pracovných pomerov nemenej podstatné sú aj otázky posudzovania nadbytočnosti zamestnanca a realizácie ponuky inej vhodnej práce v mieste, ktoré je dohodnuté ako miesto výkonu práce, evidencie pracovného času a kontroly skutočne vykonávanej práce, ochrany osobných údajov, ale aj  jednotlivých mzdových podmienok viazaných na faktický výkon práce. Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad alebo posúdenia poškodenia zdravia zamestnanca pri dohodnutom pravidle o samostatnom určovaní miesta výkonu práce predstavuje ďalší potenciálny zdroj napätia. 

Nezmeškajte príležitosť zúčastniť sa v poradí už 5. ročníka konferencie k pracovnému právu. Online konferencia bude prebiehať 18.10. a 19.10. 2023. Uzávierka prihlášok je 10.10.2023.  

Popredné pracovnoprávne podujatie na Slovensku

Využite jedinečnú šancu zúčastniť sa 5. odbornej konferencie o pracovnom práve s podtitulom „Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov (možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa)“ za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky, ktorí budú diskutovať o problematických otázkach v pracovnom práve.

Dozviete sa dôležité informácie o legislatívnych zmenách v pracovnom práve (aktuálnych aj pripravovaných)

Cieľom konferencie je informovať odborníkov o najnovšom a pripravovanom vývoji legislatívy a judikatúry v oblasti pracovného práva.

Získate ucelený pohľad na problematiku konania za subjekty pracovnoprávnych vzťahov

Prakticky, s nadhľadom a najmä vo všetkých legislatívnych súvislostiach pracovného práva získate aktuálne poznatky z aplikačnej praxe aj z pripravovaného legislatívneho procesu.

Na vaše otázky budú odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva

Dva problémové okruhy – množstvo tém, názorov, riešení. Odborníci vystupujúci na konferencii sú pripravení odpovedať na vaše otázky.

Program konferencie

Dňa 18. 10. 2023 od 12.00 – 15.30 h
Blok I. Miesto výkonu práce zamestnancov, organizačné opatrenia a odmeňovanie

12.00 – 12.10 h Otvorenie online konferencie

12.10 – 13.00 h

 • Miesto výkonu práce a aplikačná prax

 • prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva, PRK Partners Bratislava) JUDr. Jaroslav Škubal (PRK Partners Praha)

13.00 – 13.40 h

 • Práca vo „fabrike“ a práca mimo „fabriky“ – nové výzvy v súvislosti s výkonom práce zamestnanca na inom mieste ako v prevádzke zamestnávateľa (dojednanie miesta výkonu práce, cezhraničné aspekty, regionálne mzdové podmienky, stravovanie, evidencia pracovného času a iné)

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) 

13.40 – 14.15 h Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

14.15 – 14.30 h Prestávka

14.30 – 15.00 h

 • Miesto výkonu práce v pracovnej zmluve, pracovnej náplni a čo má prednosť?

 • JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva) 

15.00 – 15.20 h

 • Súdne prístupy pri posudzovaní nadbytočnosti zamestnanca z hľadiska zmeny charakteru práce a ochrany práv zamestnancov

 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva, AMBIS, ČMKOS)

15.20 – 15.40 h Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

 

Dňa 19. 10. 2023 od 12.00 – 15.30 h

Blok II. Miesto výkonu práce zamestnancov, organizačné opatrenia a odmeňovanie

12.00 – 12.10 h Otvorenie druhého dňa online konferencie

12.10 – 12.40 h

 • Staro-nové prístupy ochrany dát a údajov zo strany zamestnávateľov – praktické spory

 • Mgr. Tatiana Valentová (Algger) 

12.40 – 13.10 h

 • Úskalia určenia miesta výkonu práce: praktické otázky pre zamestnávateľov

 • Mgr. Ida Budayová Kuklišová (Právnická fakulta UK v Bratislave, A.K.F. LEGAL) 

13.10 – 13.35 h Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

13.35 – 13.50 h Prestávka

13.50 – 14.20 h

 • Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad z pohľadu viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa  zákona o cestovných náhradách
 • JUDr. Zdena Dvoranová (Labour Law Association/Asociácia pracovného práva)

14.20 – 14.50 h doc.

 • Miesto výkonu práce a dispozičné oprávnenie cudzincov konajúcich v mene zamestnávateľa v Slovenskej republike
 • JUDr. Pavol Rak, PhD. (Právnická fakulta UK v Bratislave, Noerr)

14.50 – 15.20 h Diskusia k vystúpeniam a otázky účastníkov

15.20 – 15.30 h Záver konferencie, poďakovanie

 Zmena programu vyhradená!

V rámci konferencie vystúpia:

JUDr. Jaroslav Škubal – PRK Partners Praha

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. – Odbor pracovnoprávnych vzťahov, Sekcia práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof. – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. Pavol Rak, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Noerr

Mgr. Ida Budayová Kuklišová – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, A.K.F. LEGAL

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. – Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

JUDr. Zdenka Dvoranová – Labour Law Association/Asociácia pracovného práva

Mgr. Tatiana Valentová – Algger

a ďalší ... (priebežne dopĺňame)

Moderuje: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof., generálny tajomník Labour Law Association

Účastnícky poplatok 199 € + DPH
V tejto cene je zahrnuté:
• 2-dňová online konferencia
• záznam z konferencie
• vstup na portál www.pracovnepravo.sk na 2 mesiace – balíček PRÉMIUM
• 20 % zľava z ceny licencie vybraného balíčka portálu www.pracovnepravo.sk (zľava platí do 31.12.2023)

Zľavy z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok* pri objednávke

do 31.7.2023
 zľava 20 %

od 1.8. do 31.8.2023 zľava 10 %

od 1.9.2023

199 €   159,20 €

199 €   179,10 €

199 €

*Ceny sú uvedené bez DPH.

Chcem sa registrovať

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 10. 10. 2023. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu.

Storno podmienky:
Do 10. 10. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
Od 11. 10. 2023 do 18. 10. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o konferencii: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151

Výkon kontroly zamestnanca má byť primeraný. To, že zamestnanec pracuje z domu, neznamená, že nemá právo na súkromie

Rozhovor s Mgr. Tatianou Valentovou bol pripravený v súvislosti s pripravovaným 5. ročníkom odbornej konferencie k pracovnému právu, ktorá sa uskutoční v online prostredí v dňoch 18. – 19. októbra 2023 a na ktorej vystúpia poprední odborníci na pracovné právo zo  Slovenskej a Českej republiky.

Pani Valentová, náš rozhovor by sme začali trochu odľahčene. Tento rok oslavujeme malé výročie v podobe  5. ročníka konferencie k pracovnému právu. Vy ste spolu s nami od úplného začiatku. Čo láka významnú odborníčku na ochranu osobných údajov k účasti na konferencii zameranej na pracovné právo?

Okrem skvelého tímu odborníkov? Možnosť prezentovať skutočnosť, že realizácia pracovnoprávnych vzťahov je úzko spätá s osobnými údajmi a praktická aplikácia všeobecného nariadenia o ochrane údajov do pracovnoprávnych vzťahov si vyžaduje hlbšiu znalosť pracovného práva.

Tému tohtoročnej konferencie sme zamerali na „vzdialený“ výkon práce alebo výkon práce v „online“ prostredí, kde miesto výkonu práce nezohráva zásadnú úlohu. Čo považujete za najväčšie riziká v aplikačnej praxi pre zamestnávateľov, ak takýto výkon práce zamestnancom umožňujú?

Primárne bezpečnosť spracúvaných informácií vrátane osobných údajov. Nielen údajov, ktoré spracúva zamestnanec v domácom prostredí, ale aj údajov týkajúcich sa zamestnanca, výkonu jeho práce, odpracovaných hodín a podobne. Napríklad nastavenie vhodných podmienok kontroly zamestnanca z hľadiska primeranosti zásahu do jeho súkromia v prostredí, v ktorom pracuje, vhodného spôsobu kontroly a technických prostriedkov. Primeranosť zásahu do súkromia je úzko prepojená s bezpečnosťou spracúvaných osobných údajov, ktorú je potrebné posúdiť v rámci analýzy rizík, vrátane analýzy dopadov na práva a slobody fyzických osôb (zamestnanec aj dotknuté osoby, o ktorých sú osobné údaje spracúvané v zamestnancom). Všetky podmienky by mali byť upravené vo vnútropodnikovom predpise vrátane zváženia povinnosti, či nie je potrebné do procesu involvovať aj zástupcov zamestnancov, ak im kompetencia vyplýva z príslušných pracovnoprávnych predpisov. Tento rok sa dokonca Úrad na ochranu osobných údajov SR v rámci riadnych kontrol zameral práve na kontroly pracovnoprávnych vzťahov, a niektoré skúsenosti z kontrolnej činnosti budem prezentovať aj počas svojho vystúpenia na konferencii.

Musí zamestnávateľ z hľadiska vzdialeného výkonu práce zaviesť zamestnancom nejaký nový účel spracúvania osobných údajov, prípadne aký?

Skôr by som hovorila o prísnejších, resp. odlišných pravidlách pre ochranu osobných údajov. Účely sú definované bez ohľadu na to, kde sa práca vykonáva. Meniť sa budú podmienky ochrany osobných údajov. Zamestnávateľ musí nastaviť podmienky pre ochranu informácií ako ochrana pracovného prostriedku, zálohovanie dát, bezpečné sieťové pripojenie, zabezpečený vzdialený prístup a podobne. Rovnako musí nastaviť pravidlá pre zamestnanca, ktoré budú prispievať k ochrane dát. Mnoho zamestnávateľov dnes využíva cloudové služby pre uchovávanie údajov, avšak pri takejto hybridnej „vzdialenej“ práci zabúdajú na riešenie bezpečného prenosu pri zálohovaní dát. Zamestnanci bežne používajú domácu WiFi sieť, pripájajú sa na domáci router, nemajú nastavenú žiadnu relevantnú ochranu. Zamestnávateľ stráca kontrolu nad spracúvanými (nielen) osobnými údajmi, čo je v priamom rozpore s podmienkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a samozrejme to vytvára nebezpečenstvo vzniku krízovej situácie nielen z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov, ale aj pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca.

Rozhovor s Mgr. Tatianou Valentovou, jednou z vystupujúcich na 5. odbornej konferencii, pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o. Na konferenciu sa môžete prihlásiť tu. 

 Mgr. Tatiana Valentová je špecialistkou v oblasti ochrany osobných údajov. Bohaté skúsenosti získala najmä ako vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR a riaditeľka odboru kontroly. Zásluhou dlhoročného pôsobenia v oblasti ochrany a bezpečnosti informácií v pozícii bezpečnostného analytika má skúsenosti s praktickou aplikáciou bezpečnostných opatrení slúžiacich na ochranu informácií, ako aj s aplikáciou legislatívy a medzinárodných noriem pri ich príprave.

V súčasnosti sa špecializuje na ochranu súkromia, bezpečnosť informácií a komplexnú implementáciu nariadenia GDPR do praktického prostredia spoločností. Pravidelne publikuje a prednáša na konferenciách. Spolupracuje s viacerými medzinárodnými organizáciami v oblasti ochrany súkromia a výkonu auditu. Je chairmanom DPO Clubu, ktorý združuje nezávislú komunitu odborníkov z oblasti ochrany osobných údajov. Je členkou Spolku pro ochranu osobních údajů  a slovenského Spolku na ochranu osobných údajov. Patrí k spoluzakladateľom občianskeho združenia Women4Cyber Slovakia.

Andrea Olšovská, Marek Švec: Chceli sme vytvoriť priestor na neformálnu diskusiu o pracovnom práve a aplikačných problémoch, nelákali nás formálne podujatia s občerstvením

Rozhovor s prof. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD. a doc. JUDr. Marekom Švecom, PhD., LL.M., univ. prof., odbornými garantami 5. odbornej konferencie k pracovnému právu, ktorá sa uskutoční online 18. – 19. októbra 2023 a na ktorej vystúpia poprední odborníci na pracovné právo zo  Slovenska a Česka.

Pani profesorka, pán docent, tento rok oslavujeme 5. výročie odbornej konferencie, ktorú sme spoločne zakladali. Ako sa pozeráte na uplynulých 5 rokov a kam sme sa posunuli?

Andrea Olšovská:

Konferencia prekonala naše pôvodné očakávania, ktoré sme si spoločne pred piatimi rokmi stanovili. Jednoznačne sa nám podarilo vytvoriť platformu, ktorá má zmysel nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke, keďže mnohí z našich účastníkov sú s nami od začiatku. Pôvodne sme chceli vytvoriť len priestor na odborný diskurz o pracovnom práve. Dnes však môžem tak trochu aj s hrdosťou povedať, že sme vytvorili platformu pre uvoľnenú, neformálnu diskusiu o pracovnoprávnej úprave či aplikačných problémoch.

Marek Švec:

Z môjho pohľadu sme vytvorili odbornú komunitu, ktorá v porovnaní s inými podujatiami neformálne, ale odborne diskutuje o pracovnoprávnych problémoch. Kto sa zúčastnil niektorej z našich konferencií vie, že nastavenie lektorov i prostredia konferencie nie je úplne štandardné. Snažíme sa totiž nielen identifikovať potenciálne problémy právnej úpravy, ale nájsť aj ich riešenia, čo nie je v tripartitne zameranej štruktúre lektorov úplne jednoduché. A práve o tom to je, aby naši účastníci videli, že nie vždy existuje jedno správne riešenie, ale často možno diskutovať o mnohých prístupoch, z ktorých niektoré sú určite kontroverzné.

Vedeli by ste naznačiť smer, ktorým sa pracovné právo bude uberať v najbližších rokoch a ktoré témy by mohli byť súčasne aj témami našich budúcich konferencií?

Andrea Olšovská:

Digitalizácia, platformizácia, hybridnosť obsahu pracovného pomeru a všetky možné súvislosti a fenomény, ktoré súvisia so zmenou kultúry sveta práce. Niektorí kolegovia dokonca hovoria o nasledujúcom období ako o období revolučných zmien v pracovnom práve, v ktorom sa budeme snažiť legislatívne ukotviť, resp. aspoň reagovať na spoločenské zmeny, ktoré sa premietnu do charakteru trhu práce aj charakteru výkonu práce zamestnancami.

Marek Švec:

Možno by som k témam, ktoré načrtla pani profesorka, pridal ešte jeden fenomén, vzhľadom k oblasti, ktorej sa dominantne venujem. Čakajú nás aj revolučné zmeny v oblasti právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Pokles členskej základne odborov vo všeobecnosti, ako aj európske iniciatívy otvárajú oprávnenú diskusiu o nastavení výnimočného postavenia príslušného odborového orgánu ako zástupcu zamestnancov oprávneného kolektívne vyjednávať. Samostatnú kapitolu tvorí, pochopiteľne, stagnujúci proces riešenia kolektívnych sporov a postavenie rozhodcov i sprostredkovateľov v celom systéme.

Do akej miery budú spoločenské zmeny, ktoré aktuálne zažívame, ovplyvňovať aj oblasť pracovného práva, napr. migračná kríza, hospodárska transformácia či nástup digitalizácie?

Andrea Olšovská:

Jednoznačne významne a bezpodmienečne. Zmena charakteru práce pri možnej absencii dôležitosti dohadovania miesta výkonu práce otvára zásadné právne otázky súvisiace s posudzovaním nadbytočnosti zamestnancov, ponukou inej vhodnej práce najmä pri uzatváraní tzv. hybridných pracovných pomerov. Niektoré otázky a odpovede sme už naznačili v novej publikácii Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru, ktorá práve vyšla vo Vašom vydavateľstve. Sporných okruhov je však zásadne viac a o niektorých budeme diskutovať práve na 5. odbornej konferencii k pracovnému právu.

Marek Švec:

Jedna z mojich kolegýň často hovorí o zmenách v oblasti pracovného práva, že máme lístky do prvého radu. Skutočne nás čakajú pomerne zásadné zmeny predovšetkým v strednodobom horizonte a transpozícia smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a jej dopady na doterajšiu pracovnoprávnu legislatívu boli len „ochutnávkou“ toho, čo príde. Viaceré sme už s kolegami zapracovali do nového, druhého vydania komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní. Musím sa priznať, že osobne sa na toto obdobie veľmi teším, pretože témy na ďalšie konferencie máme bezpochyby zaručené.

Rozhovor s odbornými garantmi 5. odbornej konferencie pripravilo vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o.  Na konferenciu sa môžete prihlásiť tu. 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. je profesorkou v odbore pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty na Trnavskej univerzite v Trnave, kde pôsobí od roku 2001. Od roku 2015 je dekankou tejto fakulty. Je garantkou študijného odboru Pracovné právo. Súčasne pôsobí od roku 2006 v PRK Partners s. r. o., od roku 2011 ako advokátka. V advokácii sa špecializuje na oblasť pracovného práva. Vo vedeckej a odbornej činnosti sa orientuje najmä na problematiku individuálneho pracovného práva, najmä vzniku a skončeniu pracovného pomeru. Publikovala viac ako 200 prác, bola riešiteľkou projektov venujúcich sa pracovnoprávnej problematike. Je predsedníčkou a členkou Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva, ako aj členkou niekoľkých redakčných a vedeckých rád.

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.,  univ. prof. je docent na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, advokát, generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva. V súčasnosti je vedený ako sprostredkovateľ a rozhodca kolektívneho vyjednávania v zozname Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Popri profesijnej činnosti je publikačne činný, je autorom a spoluautorom značného množstva vedeckých prác z oblasti pracovného práva a personálneho manažmentu či ochrany osobných údajov. Je spoluautorom komentára k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní vydaného vo Wolters Kluwer SR, spoluautorom Navigátora ASPI ku kolektívnemu vyjednávaniu a kompetenciám zástupcov zamestnancov a vzorov pracovnoprávnych dokumentov v rámci systému ASPI a garantom portálu www.pracovnepravo.sk. Pôsobí aj ako tajomník Vedeckej rady vydavateľstva Wolters Kluwer pre oblasť pracovného práva. Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.