Posudzovanie vierohodnosti svedka

Právno-psychologické aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede

Termín: 8. 11. 2023

Čas: od 09.30 h do 12.00 h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena: 110 € + DPH

Lektor: Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD.

  

Prečítajte si rozhovor s lektorom webinára

Pán Kubík, sme radi, že spolupráca medzi našim vydavateľstvom a Vami sa prehlbuje, čoho výsledkom je aj pripravovaný webinár na tému: „Právno-psychologické aspekty posudzovania vierohodnosti svedeckej výpovede“.

V čom vidíte vy, ako lektor webinára, najväčšiu atraktivitu vybranej témy?

Kto by nechcel rozpoznať alebo odhaliť klamstvo? Kto by sa nechcel dopracovať k pravde, aby sa mohol rozhodnúť, komu má veriť a komu nie? My ľudia máme v sebe prirodzenú potrebu poznať, či nás niekto klame, a čo ho k tomu motivuje. My ľudia v sebe máme kdesi hlboko zakorenenú túžbu vedieť spoľahlivo identifikovať známky, resp. ukazovatele toho, či sme práve konfrontovaní s klamstvom. Webinár je okrem iného zameraný na charakteristiku jednotlivých taktík odhaľovania klamstva, čo môže by zaujímavé pre odbornú, ale aj pre širšiu laickú verejnosť. Informácie získané z webinára je možné využiť nielen v odbornej praxi, ale aj v oblasti vytvárania medziľudských vzťahov, v manželstve či partnerskom spolužití, napr. pri odhaľovaní či riešení nevery, resp. problémov súvisiacich s rozvodom. Webinár je však určený predovšetkým odbornej verejnosti, ako som už naznačil, a to z dôvodu, že jeho poznatky môžu prispieť najmä pri zefektívňovaní zložitého procesu vyhodnocovania vierohodnosti svedeckej výpovede v prípravnom konaní resp. v konaní pred súdom.

Téma webinára je bezpochyby veľmi zaujímavá pre odbornú verejnosť, ako aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Z Vášho pohľadu, ako odborníka, komu môže účasť na seminári priniesť najväčší úžitok?

Som presvedčený o tom, že webinár môže byť, okrem odbornej verejnosti z oblasti polície, resp. súdnictva užitočný pre osoby zo súkromného sektora. Ide napr. o osoby pracujúce v oblasti bankovníctva, poisťovníctva na úseku vnútornej bezpečnosti, teda pôjde napr. o osoby, ktoré sa podieľajú na odhaľovaní poisťovacích podvodov, či na internom firemnom vyšetrovaní rôznych pracovných incidentov. Do tohto okruhu by som určite zahrnul napr. osoby pracujúce pre poisťovne pri odhaľovaní poistných podvodov, resp. interných vyšetrovateľov vo firmách, ktorých úlohou je preverovať, či nedochádza k rozkrádaniu firemného majetku zamestnancami alebo či zamestnanci nevynášajú citlivé firemné informácie, neklamú nadriadených a pod. Webinár však prinesie úžitok najmä odbornej verejnosti, predovšetkým odborníkom z policajno-bezpečnostnej a súdnej praxe. Konkrétne ide o vyšetrovateľov, kriminalistov, prokurátorov, sudcov, ale aj znalcov z odboru psychológie. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na advokátov, ktorí môžu informácie z webinára využiť vo svojej súkromnej advokátskej praxi.

Vaše profesijné zameranie je kombináciou psychológie a práva. Čo vo Vás vnútorne „vyhráva“? Cítite sa viac psychológom, alebo právnikom?

Dobrá otázka, veľakrát som sa nad ňou zamýšľal. Možno to niekedy cítim ako nejakú vnútornú „profesionálnu schizofréniu“ :). Mám také svoje obdobia, ktoré sa v moje kariére akoby opakujú vo vlnách, v zmysle môjho záujmu o rôzne odborné témy, niekedy viac psychologické, inokedy viac právne. Niekedy sa cítim byť psychológ, využívajúci právo ako sekundárny odbor a inokedy som zase právnikom využívajúcim psychológiu ako sekundárny odbor. Každopádne mám rád obidve tieto oblasti a k svojej práci sa snažím pristupovať interdisciplinárnym spôsobom, ktorý sa premieta aj do mojej pracovnej, publikačnej, resp. lektorskej činnosti.

 

Lektor webinára:

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD. (٭1980)

Špičkový slovenský kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik so psychologickým, právnym a bezpečnostným odborným vzdelaním. Expert na vyšetrovaciu a kriminálnu psychológiu, psychologické posudzovanie vierohodnosti, psychológiu propagandy a extrémizmu a psychológiu informačnej bezpečnosti, okrem toho sa špecializuje aj na trestné právo a kriminalistiku, ktorých poznatky prepája s forenznou psychológiou v aplikačnej praxi.

  • Odborný konzultant so zameraním na oblasť psychologického posudzovania vierohodnosti výpovedí svedkov, podozrivých, obvinených a obžalovaných, pre účely policajného vyšetrovania a súdneho konania.
  • Zakladateľ Inštitútu kriminálnej psychológie.
  • Dlhoročný lektor vzdelávania v oblasti vyšetrovacej a kriminálnej psychológie a psychologického posudzovania vierohodnosti.
  • Vysokoškolské vzdelenie v oblasti práva a psychológie lektor doplnil absolvovaním prestížneho Fulbrightovho štipendijného programu (Florida International University, USA), Národného štipendíjneho programu SAIA (New York University, USA) a študijným pobytom na Universität des Saarlandes (Europa-Institut) v Nemecku.
  • Lektor je autorom mimoriadne úspešnej publikácie „Investigatívna psychológia, 3. vydanie“ 

 

Zaujal vás tento rozhovor? Zaujímate sa o tému súdnej psychológie, chcete vedieť odhaliť krivú výpoveď či hlbšie nazrieť do výsluchu svedka vo všeobecnosti, prípadne svedka v trestnom konaní?

Ak ste odpovedali áno na aspoň jednu z týchto otázok, potom je pre vás náš online webinár správnou voľbou. Budete mať jedinečnú príležitosť získať rady a tipy od lektora a odborníka z praxe, ktoré vám pomôžu zdokonaliť sa v oblasti súdnej psychológie a možno tak aj zvýšiť vašu úspešnosť v odhaľovaní krivej výpovede.
Neváhajte a prihláste sa na náš webinár.

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR

Pre prihlásenie sa na webinár kliknite na tlačidlo:

Prihlásiť sa

Uzávierka prihlášok na webinár:

  • 31. 10. 2023

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude e-mailom zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.


Storno podmienky:

  • Do 31. 10. 2023 – 80 % účastníckeho poplatku
  • Od 1. 11. 2023 do 8. 11. 2023 – 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Kontakty: 

Kontakt pre fakturáciu: sk-sm-eshop@wolterskluwer.com, +421 911 104 150 

Informácie o webinári: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com,+421 911 104 151