Webinár

Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní KONTROLNÉHO MECHANIZMU

Kde je hranica medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom

zamestnávateľa narušiť toto súkromie ?

Výnimočné online podujatie, ktorého obsah môžete tvoriť vy

 

Termín: 8. apríla 2021

Čas: od 10.00 h do 13.00 h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena: 65 € + DPH

Lektori:  doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

               Mgr. Tatiana Valentová

BONUS za rýchlu objednávku:

Každý záujemca, ktorý si objedná webinár do 26. marca 2021, získava knižnú novinku – online publikáciu „Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca“.

OBSAH WEBINÁRA

Webinár „Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu“ prináša odpovede na akútne otázky zamestnávateľov, ako majú postupovať pri uplatňovaní svojich práv a plnení svojich povinností pri súčasnom rešpektovaní práv zamestnanca na ochranu jeho súkromia. 

Je zameraný na praktické zavedenie kontrolného mechanizmu na pracovisku zamestnávateľa v súlade s nariadením GDPR.

Ak hľadáte odpovede na otázky:

  • aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu,
  • ktoré osobné údaje o zamestnancovi môžete spracovávať,
  • čo znamená určenie a zdôvodňovanie existencie vážneho dôvodu vyplývajúceho z osobitnej povahy činnosti zamestnávateľa,
  • ako zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov zamestnanca primeraným spôsobom,
  • kedy treba vykonať posúdenie vplyvu podľa čl. 35 nariadenia GDPR,

určite si nenechajte tento webinár ujsť.

PREČO BY STE SI NEMALI NECHAŤ TENTO WEBINÁR UJSŤ

  • Ide o výnimočné online podujatie, ktorého obsah môžete tvoriť vy

Na rozdiel od bežných webinárov, ktoré prebiehajú podľa vopred pripravenej obsahovej štruktúry, vám ponúkame možnosť priamo zasiahnuť a tvoriť obsah tohto webinára. Uvedomujeme si totiž, že pri práci potrebujete odpovede na „vaše špecifické otázky“.

Otvárame preto pre vás túto možnosť a pokiaľ máte otázku ohľadom správneho zavedenia kontrolného mechanizmu (napr. kamerové systémy, lokalizačné systémy a pod.) vo vašej konkrétnej situácii, pošlite nám ju na adresu dana.znavova@wolterskluwer.com najneskôr do 6. apríla 2021. Do predmetu e-mailu uveďte WEBINÁR. Odpoveď sa svoju otázku dostanete v živom vysielaní.

  • Na vaše otázky sú pripravení odpovedať najlepší odborníci z oblasti pracovného práva

Obidvaja lektori majú veľa praktických skúseností v predmetnej problematike, preto sa môžete pripraviť na podujatie, kde dostanete praktické odpovede uplatniteľné na podnikovej úrovni.

  • Dostanete odpovede na otázky, ako uplatňovať svoje práva a neporušiť pritom právo zamestnancov na súkromie

Rôzne výklady ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce o kontrolnom mechanizme a zásahoch do súkromia zamestnancov vyvolávajú právnu neistotu zamestnávateľov ohľadom správnej aplikácie uvedeného ustanovenia. Absolvovaním tohto webinára získate istotu, že váš postup je v súlade so Zákonníkom práce, ako aj s nariadením GDPR.

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR

Uzávierka prihlášok na webinár je do  1. apríla 2021. Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude e-mailom zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu. 

Pre prihlásenie sa na webinár kliknite na tlačidlo:

Prihlásiť sa

Storno podmienky:

V prípade stornovania účasti na webinári je potrebné nám zaslať žiadosť o storno písomne. Výška storno poplatku je 80 % z ceny webinára.