Webinár

Podpora v čase skrátenej práce („kurzarbeit“)

Efektívny nástroj zamestnávateľa v krízových časoch 

Termín: 16. 2. 2022

Čas: od 12.00 h do 15.00 h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Cena: 105 € + DPH

Lektori: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.


BONUS:

Každý účastník získa knižnú novinku: 192-stranovú online publikáciu od lektora doc. JUDr. Mareka Šveca, Phd., LL.M.  „Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa“.
 
Účastníci, ktorí si objednali webinár do 14.1.2022 získajú naviac zľavu 20 % na nákup (e)kníh a 10 % zľavu na nákup (e)časopisov cez e-shop Wolters Kluwer.  

 

OBSAH WEBINÁRA

Webinár „Podpora v čase skrátenej práce („kurzarbeit“) prináša odpovede na akútne otázky zamestnávateľov, ako môžu od 1. marca 2022 získať podporu v čase skrátenej práce a využiť tento nový nástroj na riešenie nepredvídateľných hospodárskych a pandemických kríz.

Je zameraný nielen na postup zamestnávateľa a možnosti jeho vstupu do systému získania podpory v čase skrátenej práce, ale aj na obmedzenia tohto vstupu.  Zároveň upozorní na aplikačné problémy pri zavedení „kurzarbeitu“ vzhľadom na jeho rozsiahle prepojenie s ďalšími právnymi predpismi.

Ak hľadáte odpovede na odpovede na otázky:

 • aké sú možnosti zamestnávateľa pri získaní podpory v čase skrátenej práce,
 • aké podmienky musí zamestnávateľ splniť, aby bola jeho žiadosť úplná,
 • aké sú formálne a obsahové náležitosti žiadosti o podporu v čase skrátenej práce,
 • aké sú obmedzenia vstupu zamestnávateľa pri vstupe do systému podpory v čase skrátenej práce,
 • ako postupovať pri uzatváraní dohody so zástupcami zamestnancov a so zamestnancami,
 • ako riešiť kolektívny spor so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami, ak nebudú súhlasiť s podaním žiadosti zamestnávateľa o podporu v čase skrátenej práce,
 • ako má zamestnávateľ postupovať, ak vyplatil podporu v nesprávnej výške,

určite si nenechajte tento webinár ujsť.

Ak totiž uvažujete o využití podpory v čase skrátenej práce od 1. marca 2022, už teraz je pre neskoro so začatím vyjednávania dohody so zástupcami zamestnancov alebo zamestnancami, aby ste dokázali splniť všetky podmienky a požiadať o jej poskytnutie za kalendárny mesiac marec 2022.

Výnimočnosť tohto webinára:

 • Podpora v čase skrátenej práce „kurzarbeit“ predstavuje úplne nový nástroj na riešenie nepredvídaných hospodárskych a pandemických kríz. Kým sa zamestnávateľ dostane k podaniu žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, musí splniť veľké množstvo formálnych i obsahových podmienok, aby bola jeho žiadosť úplná a aby sa stal oprávneným žiadateľom.
 • Na rozdiel od webinárov/seminárov, na ktorých sa redukuje „kurzarbeit“ len na formu štátnej pomoci zamestnávateľom, tento webinár prináša komplexnú informácie o tomto nástroji vrátane jeho súvislostí s ďalšími právnymi predpismi (napr. Zákonníkom práce, Obchodným zákonníkom, zákonom o kolektívnom vyjednávaní, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o službách zamestnanosti atď.).
 • Jedinečnosť webinára je daná aj odbornosťou a praktickými skúsenosťami lektora, ktorý podmienky a kritériá vstupu do systému podpory v čase skrátenej práce nastavuje u najväčších a najvýznamnejších zamestnávateľov v Slovenskej republike, predovšetkým v oblasti automobilového či strojárskeho priemyslu a oblasti služieb, resp. obchodu.


PREČO BY STE SI NEMALI NECHAŤ TENTO WEBINÁR UJSŤ 

Precízne a podrobne prezentovaná problematika slovenského „kurzarbeitu“

 • Na rozdiel od webinárov/seminárov, na ktorých sa redukuje „kurzarbeit“ len na formu štátnej pomoci zamestnávateľom, tento webinár prináša komplexnú informácie o tomto nástroji vrátane jeho interakcie s ďalšími právnymi predpismi a upozornenia na aplikačné problémy.

Na vaše otázky je pripravený odpovedať fundovaný lektor s bohatými praktickými skúsenosťami

 • Doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., má veľa praktických skúseností v predmetnej problematike. Podmienky a kritériá vstupu do systému podpory v čase skrátenej práce nastavuje u najväčších a najvýznamnejších zamestnávateľov v Slovenskej republike, a preto sa môžete pripraviť na podujatie, kde dostanete praktické odpovede uplatniteľné na podnikovej úrovni.

Dozviete sa, na čo sa treba pripraviť pred samotným podaním žiadosti o podporu v čase skrátenej práce

 • Splnenie všetkých podmienok pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce je časovo náročné a vyžaduje si v prvom rade vyjednať dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami. Na webinári sa dozviete detaily celého zložitého procesu.

 

PRIHLÁSENIE NA WEBINÁR

Pre prihlásenie sa na webinár kliknite na tlačidlo:

Prihlásiť sa

Uzávierka prihlášok na webinár:

 • platba prevodom na účet alebo platobnou kartou do 8.2. 2022
 • platobnou kartou do 13. 2. 2022

Počet účastníkov webinára je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky. Pred konaním webinára vám bude e-mailom zaslaný e-mail o pripojení sa k online podujatiu.


Storno podmienky:

V prípade stornovania účasti na webinári je potrebné nám zaslať žiadosť o storno písomne. Výška storno poplatku je 80 % z ceny webinára.

 

Bližšie informácie: sk-sm-marketing@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 12