Aktuality - Archív 2016


Citácie - nová funkcionalita v aspi

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pre uľahčenie práce s textami, najmä ak texty potrebujete použiť v iných dokumentoch a k nim uviesť autora a zdroj.

Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Pre ľahšiu prácu s ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pre našich dlhoročných aj nových užívateľov sme pripravili prehľadné pomôcky ako si uľahčiť a zefektívniť prácu s ASPI.