Vytvorené: Kategória: Aktuality

Časopis ARS NOTARIA v ASPI

V spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky sme zaradili do systému ASPI všetky články z časopisu ARS NOTARIA spolu s celým archívom od roku 1997. Časopis sa venuje nielen otázkam zaujímavých pre notárov pre výkon ich notárskej činnosti, ale aj širšiu právnickú obec.


Časopis ARS NOTARIA vychádza pod krídlami Notárskej komory Slovenskej republiky už od roku 1987. Za tú dobu si vybudoval stabilné miesto medzi odbornými periodikami. Svojim zameraním a odbornosťou oslovil nielen notárov, ktorým je prioritne určený, ale aj ostatné skupiny právnikov aj neprávnikov.

Časopis ARS NOTARIA je na vysokej odbornej a grafickej úrovni dôkazom čoho je aj získanie prvého miesta o Najlepší právnický časopis roku 2013 na Slovensku a tohtoročné umiestnenie za Najlepší právnický časopis v Čechách a na Slovensku roku 2014 na druhom mieste v prestížnej ankete spoločnosti Karlovarských právnických dní.

Články sú venované vždy aktuálnym alebo rozporným otázkam riešeným právnou praxou. Sledovanie a rozbor aktuálnej judikatúry rovnako neboli opomenuté.

Časopis doposiaľ vychádzal len v printovej podobe a niektoré čísla boli dostupné na stránkach Notárskej komory Slovenskej republiky vo formáte pdf. Aj do budúcnosti sa môžu jeho čitatelia tešiť na zachovanie printovej podoby.

Novým formátom je elektronická verzia časopisu v systéme ASPI, kde sú jednotlivé články spracované vo formáte typickom pre systém ASPI (t.j. jednotlivo, nie časopis ako celok), čo umožňuje využívanie všetkých funkcionalít a vymožeností systému ASPI.

V prípade záujmu si môžete zabezpečiť prístup k časopisu ARS NOTARIA v systéme ASPI za cenu 32,-€ bez DPH. Viac otázok Vám kedykoľvek radi zodpovieme: obchod@wolterskluwer.sk