BOZP/ochrana pred požiarmi

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Bezpečnosť práce v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Paceková, T.)
Komentár k Zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
Komentár k Zákonu o ochrane pred požiarmi (Komár, P.)
Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kardošová, M., 2014)
BOZP a PO (Inštitút bezpečnosti práce, Račko, T., Fančovič, M.)
Vyhláška o požiarnej prevencii (Act on occupational health and safety) -121/2002 Z. z.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Regulation on Fire Prevention) - 124/2006 Z. z.
Zákon o ochrane pred požiarmi (Act on Fire Protection) - 314/2001 Z. z.