Byty a nebytové priestory

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
Komentár k Zákonu o správcoch bytových domov (Budjač, M., Šurín, L.)
Komentár k Zákonu o krátkodobom nájme bytu (Budjač, M., Fančovič, B.)
Komentár k Vyhláške o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch (Budjač, M., Šurín, L.)
Kometár k nájomným vzťahom v súkromnom práve - nájomné vzťahy v Občianskom zákonníku, v Zákone o krátkodobom nájme bytu, v Zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov (Strapáč, P. a kol.)
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Budjač, M., Fančovič, B.,)
Krátkodobý nájom bytu (Duláková, D., 2018)