Colné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Roháček, P.)
Colné právo – Nový Colný kódex Únie (Prosman, M., Vysocký, R., 2018)