Daňové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Dane a účtovníctvo v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
 DPH v praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Dane v súdnej praxi s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Daňovému poriadku (Beran, K., Mrvová, M.)
Komentár k Zákonu o dani z motorových vozidiel (Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o dani z príjmov (Horniaček, P., Mezeiová, V.)
Komentár k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (Bubeníková, I., Fülöpová, J.)
Komentár k Zákonu o obmedzení platieb v hotovosti (Nižňanský, J.)
Komentár k Zákonu o používaní registračnej pokladnice (Solíková, V.)
Komentár k Zákonu o dani z pridanej hodnoty (Rybanský, L.)
Komentár k Zákonu o dani z poistenia (Beňo, M., Maťko, E., Šalkovičová, I., 2018)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M.)
Judikatúra vo veciach daňového práva (Hirková, M., Rumana, I.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2011-2012 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2013 vo veciach DPH (Škvarková, J., Šidlová, Z.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2014 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2015 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Škvarková, J.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2016 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Judikatúra SDEÚ za rok 2017 vo veciach DPH (Šidlová, Z., Ungerová, E.)
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ (Zuzíková, A., Beňo, M., 2019)
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (Dobšovič, D., 2015)
Daňové úniky v Slovenskej republike (Šimonová, J., 2017)
Daňovníctvo - daňová teória a politika I (Schultzová, A., 2011)
Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v SR (Kušnírová, J., 2016)
Úvod do práva transferového oceňovania (Kočiš, M., 2015)
Internetový obchod (Tužinský, M. a kol., 2016)
Daňové postupy (JNC Legal s. r. o. - Nižňanský, J., Fúrová, L.)
Daňové právo - daňovník, daňový poradca
Daňové právo/správca dane
Otázky a odpovede z oblasti daní