Finančné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o dohľade nad finančným trhom (Slezáková, A., Mikloš, P. a kol.)
Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Sidak, M., Sládeková, A., 2014)
Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu (Slezáková, A., Tkáč, P., Novotná, M., 2016)
Konanie vo veciach dohľadu (Slezáková, A., Slezák, P., Nádaský, S., 2018)
Bankové právo záväzkové (Peceň P., Meliš R., 2018)