GDPR/ochrana údajov

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k GDPR/všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Komentár k Zákonu o ochrane osobných údajov (Valentová, T., Golais, J., Bierstein, M.)
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov (Tkáč, J.)
Nové pravidlá ochrany osobných údajov (Valentová T., Žuľová J., Švec M., 2018)
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Švec, M., Valentová, T., 2016)
Ochrana osobných údajov
GDPR/Ochrana osobných údajov (PRK Partners, s. r. o.)