Mimosúdne riešenie sporov

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (Mičinský, Ľ., Olík, M.)
Komentár k Nariadeniu Brusel I (Lacko, P.)
Komentár k Nariadeniu Rím I (Lacko, P.)
Komentár k Zákonu o dobrovoľných dražbách (Budjač, M., Gibaľová, J., Straka, P., Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o mediácii (Budjač, M., Šimonová, K., Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o rozhodcovskom konaní (Hučková, R.)
Mediácia - praktický sprievodca (Swanová, B. a kol., 2016)
Právomoc a rozhodné právo v obč. a obch. vzťahoch s cudzím prvkom (Lacko, P., 2014)