Obchodné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Obchodnému zákonníku (Ovečková, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (Králičková, B.)
Komentár k Zákonu zmenkovému a šekovému - komentár k právnej úprave zmeniek (Jablonka, B.)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach reklamy (Zlocha, Ľ., Vozár, J.)
Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Strapáč, P.)
Judikatúra vo veciach zmeniek (Strapáč, P.)
Devízové právo v Slovenskej republike - Devízový zákon s komentárom (Kubincová, S., 2014)
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí (Remišová, A. a kol., 2015)
Hodnotenie kreditného rizika odberateľa (Kadlečík, K., Markovič, P., 2015)
Medzinárodné ekonomické právo (Milošovičová, P., Nováčková, D., Wefersová, J., 2017)
Podnikateľské právo (Krošlák, D., Nevolná, Z., Olšovská, A., 2014)
Právo cenných papierov (Holub, D., 2013)
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi (Remišová, A., 2015)
Zasielateľstvo a logistika (Brumerčíková, B. a kol., 2014)
Doprava a elektronické podnikanie (Buková, B. a kol., 2014)
Zmluvné umenie v obchodnom práve (Mamojka, M., 2015)
Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve (Mitterpachová, J., 2015)
Obchodné spoločnosti (PRK Partners)
Obchodný zákonník (HANDELSGESETZBUCH) DE 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v angličtine
Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb. v angličtine
Obchodné právo
Otázky a odpovede z oblasti obchodného práva