Pracovné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.) + (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Antidiskriminačnému zákonu (Matejka, O. a kol.)
Komentár k Zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o cezhraničnom vysielaní (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K.)
Komentár k Zákonu o minimálnej mzde (Macková, Z., Mačuha, M.)
Komentár k Zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
Komentár k Zákonu o výkone práce vo verejnom záujme (Mičudová, T.)
Komentár k Zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S.)
Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B.)
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K.)
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J.)
Právo kolektívne vyjednávať a jeho realizácia v praxi (Schuszteková, S., 2015)
Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, A., Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., Bulla, M.)
Konto pracovného času (Toman, J., Švec, M., Schuszteková, S., 2017)
Legal or Illegal (Hamuľák, J., 2017)
Pracovné právo pre verejnú správu. 88 otázok a odpovedí (Briestenský, L., 2011)
Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol., 2015)
Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková, J., 2017)
Pracovnoprávne vzťahy v samospráve (Thurzová, M. a kol., 2016)
Pracovný čas (Toman, J., 2018)
Riadenie ľudských zdrojov (Joniaková, Z. a kol., 2016)
Pracovný pomer (Olšovská, A., 2017)
Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku (Švec, M. a kol., 2018)
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Toman J., 2019)
Pracovnoprávne postupy (Matejka, O.)
Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)
Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v angličtine
Pracovné právo
Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva