Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Duševné vlastníctvo s archívom
Komentár k Autorskému zákonu – 185/2015 Z. z (Lazíková, J.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. (Olejár, D.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 165/2018 Z. z. (Andraško, J.)
Komentár k Vyhláške NBÚ č. 166/2018 Z. z. (Hochmann, J.)
Komentár k Medzinárodným ochranným známkam podľa Madridského systému (Komentár k Protokolu k Madridskej dohode; Komentár k Vyhláške o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok; Komentár k Vykonávaciemu predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode)
Komentár k Zákonu o ochranných známkach
Komentár k Zákonu o vysielaní a retransmisii (Kukliš, Ľ., Tarabčák, I.)
Komentár k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti (Andraško, J., Gábriš, T., Hochmann, J., Olejár, D., 2018)
Judikatúra vo veciach mediálneho práva (Zemková, J., Ondrušková, T.)
Regulácia elektronických médií (Kukliš, Ľ., 2015)