Právo v zdravotníctve

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Právo a manažment v zdravotníctve s archívom (Wolters Kluwer)
HealthASPI
Lekár verzus legislatíva (Doktor, Z., 2012)
Mediácia v zdravotníctve (Kutlík, F., 2017)
Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve (Kádek, P., 2014)
Zdravotnícky manažment a financovanie (Ozorovský, V., Vojteková, I., 2016)
Trestné právo v zdravotníctve (Kádek, P., 2016)
Otázky a odpovede z oblasti zdravotníctva