Priestupkové právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o priestupkoch (Spišiaková, H.)
Judikatúra vo veciach priestupkového práva (Hajdinová, J., Babiaková, E.)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Babiaková, E., Hajdinová, J.)
Priestupkové konanie (Srebalová, M., Horvat, M., Maslen, M.)
Priestupkové právo