Regulácia sieťových odvetví

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o regulácii v sieťových odvetviach (Ikrényi, P., Ľahký, M., Prekop, R.)
Komentár k Zákonu o energetike (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)
Komentár k Zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie – praktický komentár (Balog, B., Hanulák, R., Halák, M., Dudlák, M.)