Správne právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Správnemu poriadku (Sobihard, J.)
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku (Hanzelová, I., Rumana, I., Šingliarová, I.)
Komentár k Zákonu o sťažnostiach (Horvat, M.)
Komentár k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám (Ikrényi, P., Tkáč, J., Bako, M., Vokálová, D., Ikrényi, I.)
Komentár k Zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR (Svák, J., Surmajová, Ž., Balog, B.)
Komentár k Zákonu o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Rumana, I., Šingliarová, I.)
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu (Jakubáč, R.)
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat, M., 2017)
Umenie tvoriť zákony (Balog, B., 2019)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok (Horvat, M., Cepek, B.)
Sťažnosti (Fúrová, L.)
Správne konanie (Škrobák, J., Srebalová, M., Vačok, J.)
Správny súdny poriadok
Otázky a odpovede z oblasti správneho práva