Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Stavebnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár ku Geologickému zákonu (Balog, B., Kaššák, R.)
Komentár k Zákonu č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (Nociar, A.)
Komentár k Zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov (Vargaeštok, P.,  Slamka, M.)
Komentár ku Katastrálnemu zákonu (Halama, O.)
Komentár k zákonu o pozemkových spoločenstvách (Jakubáč, R., Maslák, M., Štefanko, J.)
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností (Jakubáč, R.)
Judikatúra vo veciach stavebného konania (Babiaková, E., Leňová, L.)
Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v angličtine
Stavebné konanie