Trestné právo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Trestnému poriadku (kolektív autorov)
Komentár k Trestnému zákonu (kolektív autorov)
Komentár k Zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Záhora, J., Šimovček, I.)
Komentár k Zákonu o obetiach trestných činov (Záhora, J.)
Komentár k Zákonu o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L., 2019)
Komentár k Zákonu o ochrane svedka (Záhora, J., 2019)
Judikatúra SDEÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach trestných (Klimek, L.)
Judikatúra NS SR v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Klimek, L.)
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Černáková, L.)
Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke (Priadka, I., 2019)
Judikatúra vo veciach sankcií v trestnom práve (Maďar, M., 2019)
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Šamko, P., 2015)
Trestný čin podvodu (Šamko, P., 2015)
Korupcia (Tittlová, M., 2015)
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kyjac, Z., 2015)
Trestná zodpovednosť právnických osôb (Turayová, Y. a kol., 2016)
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Valicová, V., 2014)
Investigatívna psychológia (Kubík, O., 2019)
Trestnoprávne sankcie ukladané FO (Tittlová, M., 2018)
Trestnoprávne postupy (Tittlová, M., Vlha, M.)
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z. - v angličtine
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v angličtine
Trestné právo