Účtovníctvo/audítorstvo

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania v podvojnom účtovníctve (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania pre ROPO a obce (Marcin Jakubíková, H.)
Komentár k účtovnej závierke pre veľké, malé a mikro účtovné jednotky (Baláž, O.)
Komentár k postupom účtovania v jednoduchom účtovníctve (Acsová, J.)
Audit a audítorstvo (Maděra, F., 2015)
Audítorská dokumentácia (Kareš, L., 2015)
Audítorské postupy (Kareš, L., 2014)
Audítorské štandardy (Kareš, L., Krišková, P., 2015)
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca (Spitzová, A., 2013)
Jednoduché účtovníctvo a dane neziskových organizácií (Lukačovičová, J., 2016)
Teória auditu (Kareš, L., 2015)
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva (Seneši, N., Máziková, K., 2018)
Účtovníctvo a dane fyzických osôb (Baštincová, A., 2014)
Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková, K. a kol., 2016)
Účtovné súvzťažnosti (Mateášová, M., Meluchová, J., Ondrušová, L., Vašeková, M., 2018)
Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi (Farkaš, R., 2019)
 Vlastné imanie obchodných spoločností (účtovné aspekty) (Farkaš, R., 2018)
Otázky a odpovede z oblasti účtovníctva