Verejné obstarávanie

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Verejné obstarávanie. Právo a prax - s archívom (Wolters Kluwer)
Komentár k Zákonu o verejnom obstarávaní (Tkáč, J., Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje fin. limit pre nadlimitnú zákazku (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dok. (Griga, M.)
Komentár k Vyhláške č. 156/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (Griga, M.)
Komentár k Zákonu o príspevku poskytovanom z eurofondov (Janurová, K., Mareková, M.)
Judikatúra SDEÚ vo veciach verejného obstarávania (Griga, M., Tkáč, J.)
Judikatúra vo veciach verejného obstarávania (Zemková, J., Šindliarová, I.)
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok (Tkáč, J., 2013)
Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky v praxi (Púček, Ľ., Zamišková, A., 2015)
Verejné obstarávanie/verejný obstarávateľ a uchádzač, verejné obstarávanie podľa 343/2015 Z. z. (I.T.E.I. s. r. o., Griga, M.)
Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v angličtine
Verejné obstarávanie (Tkáč, J.)