Aktuality


Novinky v ASPI k 30. 11. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 30. 11. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 10. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 10. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 9. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 30. 9. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 8. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 8. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 7. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 7. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 6. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 30. 6. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 5. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 5. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 4. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 30. 4. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 3. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 3. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 29. 2. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 29. 2. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 1. 2020

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 1. 2020 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 12. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 31. 12. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 11. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ku dňu 30. 11. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 10. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 10. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 9. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 9. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 8. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 8. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 7. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 7. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 6. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 6. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 5. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 5. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 4. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 4. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 3. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 3. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 28. 2. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 28. 2. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 1. 2019

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 1. 2019 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 12. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 12. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 11. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 11.2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 10. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 1. 10. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 9. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 9. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 8. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 8. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 30. 6. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 6. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 5. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 5. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 23. 5. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti GDPR (23. 5.2018) budú v ASPI vystavené nové vzory:

Novinky v ASPI k 30. 4. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30. 4.2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 3. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 3. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 28. 2. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 28. 2. 2018 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 1. 2018

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31. 1. 2018 sme do ASPI pridali 

Novinky v ASPI k 31. 12. 2017

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 30.12.2017 sme do ASPI pridali:

Novinky v ASPI k 31. 11. 2017

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Ku dňu 31.11.2017 sme do ASPI pridali:

Citácie - nová funkcionalita v aspi

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pre uľahčenie práce s textami, najmä ak texty potrebujete použiť v iných dokumentoch a k nim uviesť autora a zdroj.

Rekodifikácia civilného konania

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Dňom 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové kódexy – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok - ktoré nahradili viac ako polstoročie účinný Občiansky súdny poriadok. Možno povedať, že ide o najväčšiu rekodifikáciu v slovenskom právnom poriadku v posledných desaťročiach.

Pre ľahšiu prácu s ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pre našich dlhoročných aj nových užívateľov sme pripravili prehľadné pomôcky ako si uľahčiť a zefektívniť prácu s ASPI.

Rekodifikácia v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Téme, ktorá rezonuje aktuálne právnickou verejnosťou, sme sa venovali v uplynulých mesiacoch aj v redakcii systému ASPI. V spolupráci s mnohými autormi sme tak pre Vás vytvorili zaujímavé riešenia týkajúce sa rekodifikácie slovenského procesného práva.

Publikácie – zlúčenie komentárov a monografií

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Z technických dôvodov sme v rámci systému ASPI zlúčili komentáre a monografie pod jednu ikonku – PUBLIKÁCIE.

Časopis ARS NOTARIA v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky sme zaradili do systému ASPI všetky články z časopisu ARS NOTARIA spolu s celým archívom od roku 1997. Časopis sa venuje nielen otázkam zaujímavých pre notárov pre výkon ich notárskej činnosti, ale aj širšiu právnickú obec.

ASPI Navigator: Trestný proces prehľadnejšie

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Úkony v trestnoprávnom konaní sú vykonávané viacerými zúčastnenými. Zachovanie lehôt a správnych krokov v správnom poradí môže mať rozhodujúci vplyv na celkový výsledok konania. Niekedy nie je ľahké získať prehľad kto, kedy a aký úkon musí alebo môže urobiť. Pre všetkých, ktorí s trestným právom pracujú denne alebo len občas prinášame úplne nové a jedinečné zobrazenie jednotlivých postupov.

ASPI na 30 dní zdarma

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Pracujete s právnymi predpismi a potrebujete komplexné, rýchle a spoľahlivé informácie? Dovoľujeme si vám ponúknuť systém ASPI, ktorý okrem spomenutých výhod prináša ešte množstvo ďalších.  

Novinky a tipy - júl 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V júni sme pre Vás do ASPI pridali:

Novinky a tipy - jún 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V máji sme pre Vás do ASPI pridali:

Novinky a tipy - máj 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - apríl 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Novinky a tipy - marec 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Vo februári sme pre Vás do ASPI pridali:

Skopírovaný text z ASPI vám zobrazí aj zdroj, z ktorého pochádza

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Systém ASPI vám možňuje kopírovať časti dokumentov a tieto si vkladať do vlastných textov, dokumentov.

Novinky a tipy - február 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V januári pre Vás v ASPI pribudli nasledovné novinky:

Novinky a tipy - január 2015

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V decembri sme do ASPI pridali nasledovný obsah:

Spravodajstvo TA SR v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V spolupráci s agentúrou TASR vám od októbra 2014 prinášame prehľad spravodajstva z oblasti ekonomiky, práva a legislatívy aj v ASPI.

Sprehľadnenie zdrojov v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V rámci rozširovania obsahu systému ASPI sme v poslednom období výrazne rozšírili rozsah zdrojov dopĺňaných do časti Literatúra.

Aktualizácia Komentárov v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V systéme ASPI pribudol nový titul a zároveň boli aktualizované komentáre k niektorým zákonom.

Doplnenie funkcionalít ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

V rámci približovania užívateľských funkcionalít vašim potrebám, prinášame doplnenie užívateľských nástrojov v rámci systému – možnosti zmeny v radení výsledkov vyhľadávania a priamy kontakt na obchodníka.

NOVINKA: Hlavný kontrolór v ASPI

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Viac ako 30 odborne autorsky spracovaných zdrojov prinášame pre všetkých, ktorí sa venujú problematike územnej samosprávy.

Novinka z ASPI – interaktívny navigátor vám ukáže najvhodnejší právny postup

Vytvorené: Kategória: Aktuality

Nový systém ASPI Navigátor ocenia právnici, podnikateľské subjekty, štátna aj verejná správa. Do právnych procesov vnáša väčšiu prehľadnosť, možnosť rýchlo si vybrať z dostupných právnych riešení a sledovať jednotlivé úkony.

Diagramy v práve! Právo v diagramoch?

Vytvorené: Kategória: Aktuality

ASPI Navigátor - nová generácia informačno-právnych produktov obsahujúca netradične graficky spracovaný postup vo vybraných právnych situáciách.