Aktualizácia online softwaru alebo aktualizácia offline licencie (DVD)

Aktualizácia online softvéru

Aktuálnu verziu vášho klientského programu ASPI si môžete stiahnuť kliknutím na tlačítko nižšie. Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti ohľadom klientského programu ASPI, s jeho aktualizáciou či inštaláciou, kontaktujte nás na ASPI HOTLINE +421 2 5810 2020.

Stiahnuť aktuálneho klienta
Verzia aspiwin.exe (8.9.1.9186) zo dňa: 05.01.2021 a setup.exe zo dňa: 07.10.2021

Strážte si aktuálnu verziu Vášho ASPI klienta

Chcete byť informovaní o dostupnosti nového ASPI klienta? Zapíšte sa k odberu aktualizačných e-mailov zadaním Vašej e-mailovej adresy:

Aktualizáciou software Vášho ASPI-klienta získavate napr.:

  • nové alebo inovované funkcionality vrátane funkcie ASPI LexRank
  • novšiu verziu modulu "KalkulačkyASPI"
  • nové nápovedy
  • optimalizáciu niektorých procesov, postupov či úpravu ergonómie

Neaktuálna verzia programu ASPI-klient znemožňuje využívanie všetkých najnovšie poskytovaných služieb a funkcií.

Aktualizácia offline licencie ASPI

Naše služby v oblasti možností aktualizácie offline licencií ASPI chceme naďalej zlepšovať, pričom médiá typu fyzickej „aktualizačnej sady DVD“ plánujeme nahradiť novšími elektronickými technológiami, čím chceme tieto služby posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Od tohto roku budeme postupne upúšťať od výroby a distribúcie „fyzických“ aktualizačných sád DVD ASPI a nahradíme ich výlučne elektronickou formou, dostupnou 24 hodín denne. Elektronickú aktualizačnú sadu si v prípade jej potreby kedykoľvek jednoducho a rýchlo stiahnete do svojho počítača. Zároveň sa vám aktualizácia uľahčí, zrýchli a odstráni možnú chybovosť DVD nosičov. Postup pri aktualizácii systému sme zachovali ako pri použití štandardných DVD (elektronické DVD sú aktualizované týždenne). Týmto krokom chceme zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia eliminovaním plastových DVD s problematickou recykláciou (kombinácia plastu a kovu) vrátane ich obalov, ktoré sú pre náš svet zbytočnou environmentálnou záťažou.

Pri inštalácii, alebo aktualizácii ASPI, nie je možné navzájom kombinovať fyzické a elektronické DVD.

Pre inštaláciu, alebo aktualizáciu ASPI, je možné použiť iba aktualizačnú sadu DVD s rovnakým dátumom vydania.

Aktualizácia dát

Najnovší balíček internetovej aktualizácie má číslo:

RA1865

Aktualizačná sada zo dňa: 23. 10. 2021