Aktualizácia online softwaru alebo aktualizácia offline licencie (DVD)

Aktualizácia online softvéru

Aktuálnu verziu vášho klientského programu ASPI si môžete stiahnuť kliknutím na tlačítko nižšie. Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti ohľadom klientského programu ASPI, s jeho aktualizáciou či inštaláciou, kontaktujte nás na ASPI HOTLINE +421 2 5810 2020.

Stiahnuť aktuálneho klienta
Verzia aspiwin.exe (8.9.1.9303) zo dňa: 17.01.2024 a setup.exe zo dňa: 07.06.2024

Strážte si aktuálnu verziu Vášho ASPI klienta

Chcete byť informovaní o dostupnosti nového ASPI klienta? Zapíšte sa k odberu aktualizačných e-mailov zadaním Vašej e-mailovej adresy:

Aktualizáciou software Vášho ASPI-klienta získavate napr.:

  • nové alebo inovované funkcionality vrátane funkcie ASPI LexRank
  • novšiu verziu modulu "KalkulačkyASPI"
  • nové nápovedy
  • optimalizáciu niektorých procesov, postupov či úpravu ergonómie

Neaktuálna verzia programu ASPI-klient znemožňuje využívanie všetkých najnovšie poskytovaných služieb a funkcií.

Aktualizácia dát

Najnovší balíček internetovej aktualizácie má číslo:

RA2370

Aktualizácia offline licencie ASPI

Dôležité upozornenie: Zmena IP adresy pre rozdielové aktualizácie systému ASPI

V súvislosti so zmenou hardwarovej štruktúry v našej spoločnosti dochádza od piatku 22.3.2024 ku zmene IP adresy
aktualizačného servera pre rozdielové aktualizácie systému ASPI

Pôvodná IP adresa: 195.122.196.231 je nahradená novou IP adresou 92.119.65.154

Doménové meno ostáva rovnaké: aktualizace.aspi.cz


1. Prostredníctvom programu Setup

Ak máte na svojom počítači ASPI nainštalované z DVD a nevyužívate rozdielové aktualizácie údajov, je možné aktualizovať vaše údaje prostredníctvom programu Setup. Po stiahnutí a spustení tohto programu vás systém vyzve k zadaniu cesty pre aktualizáciu systému ASPI. Systém automaticky stiahne najaktuálnejšie aktualizačné ISO súbory DVD ASPI do adresára, kde je umiestnená vaša inštalácia systému ASPI. Po úspešnom stiahnutí týchto ISO súborov sa aktualizuje vaša ASPI licencia. Po dokončení aktualizácie sa stiahnuté ISO súbory automaticky odstránia z vašeho pevného disku.

Dôležité upozornenie pre používateľov, ktorí nemajú nainštalovaný operačný systém Windows 10 a vyšší.
Pred spustením programu Setup je potrebné nainštalovať knižnicu Microsoft Foundation Class Library (MFC) z tohto odkazu: https://media.aspi.cz/aspi/aspisetup/vc_redist.x86.exe

Stiahnuť program Setup

Postup pre aktualizáciu prostredníctvom programu Setup si môžete stiahnuť tu.

2. Prostredníctvom ISO súborov (DVD)

Naše služby v oblasti možností aktualizácie offline licencií ASPI chceme naďalej zlepšovať, pričom médiá typu fyzickej „aktualizačnej sady DVD“ plánujeme nahradiť novšími elektronickými technológiami, čím chceme tieto služby posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Od tohto roku budeme postupne upúšťať od výroby a distribúcie „fyzických“ aktualizačných sád DVD ASPI a nahradíme ich výlučne elektronickou formou, dostupnou 24 hodín denne. Elektronickú aktualizačnú sadu si v prípade jej potreby kedykoľvek jednoducho a rýchlo stiahnete do svojho počítača. Zároveň sa vám aktualizácia uľahčí, zrýchli a odstráni možnú chybovosť DVD nosičov. Postup pri aktualizácii systému sme zachovali ako pri použití štandardných DVD (elektronické DVD sú aktualizované týždenne). Týmto krokom chceme zároveň prispieť k zlepšeniu životného prostredia eliminovaním plastových DVD s problematickou recykláciou (kombinácia plastu a kovu) vrátane ich obalov, ktoré sú pre náš svet zbytočnou environmentálnou záťažou.

Pri inštalácii, alebo aktualizácii ASPI, nie je možné navzájom kombinovať fyzické a elektronické DVD.

Pre inštaláciu, alebo aktualizáciu ASPI, je možné použiť iba aktualizačnú sadu DVD s rovnakým dátumom vydania.

Aktualizačná sada zo dňa: 09. 06. 2024