Obchodné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

Knižné zásielky sú doručované kuriérskou službou DPD (https://www.dpd.com/sk/sk/).

Časopisy doručuje Slovenská pošta.

E-knihy Smarteca sú dostupné do 15 minút po prijatí platby po prihlásení sa na www.smarteca.sk.

Platba za objednaný tovar je realizovaná prostredníctvom nasledovných možností:

 • platobná brána GoPay, Apple Pay, Google Pay
 • prevodný príkaz na základe vystavenej preddavkovej faktúry (platí pre predplatné na časopisy)
 • prevodný príkaz na základe vystavenej faktúry (po dohode vopred)
 • platba na dobierku (platí pre knižné/kombinované objednávky)

Apple PayGoogle Pay

V prípade dopravy kuriérom je v zásielke priložený dodací list.

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná e-mailom do 14 dní.

Objednaný tovar bude expedovaný maximálne do 3 pracovných dní.

 Po objednaní publikácií z edície Súbor platných právnych predpisov - lístkovnice a po objednaní elektronických publikácií je zákazník automaticky zaradený do databázy na odber Zmien a dodatkov. Zmeny a dodatky posielame doporučene s priloženým daňovým dokladom - faktúrou. Odber Zmien a dodatkov je nezáväzný a zákazník ho môže kedykoľvek ukončiť zaslaním písomnej požiadavky na poštovú adresu vydavateľstva.

Cenník dopravy tovaru kuriérom

                                                                           Cena objednávky
                                                                           od 0 – 49,99 EUR

Cena objednávky
od 50,00 EUR

Platba na dobierku

                     5,00 EUR

Zdarma

Platba vopred
(bankový prevod / platba kartou)

                     4,00 EUR

Zdarma

Wolters Kluwer ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • pri elektronickej platbe (eCard VÚB) ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby tlačených titulov, ak o to zákazník požiada

Wolters Kluwer nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez eCard VÚB sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu office@wolterskluwer.sk a telefonicky v pracovné dni na 02/58 10 20 10. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu (Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava). Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za tovar zaplatili.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Wolters Kluwer môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09  Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Prosíme, tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
 • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení  - tovar bol rozbalený (počítačový softvér)
 • tovar nie je kompletný
 • keď to povaha výrobku neumožňuje (E-knihy Smarteca)

 V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Spracovanie osobných údajov

Zákazník berie na vedomie dokument Informácie o spracovaní osobných údajov a súhlasí s ním.

Informácie o účasti na seminári

Spôsob úhrady
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred termínom konania seminára bankovým prevodom na účet usporiadateľa - Wolters Kluwer SR s. r. o., číslo účtu 1440643012/0200, IBAN SK25 0200 0000 0014 4064 3012, IČO: 31 348 262, IČ DPH: SK2020300964. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo objednávky. V prípadoch, kedy usporiadateľ požaduje ďalší údaj k úhrade poplatku (pre jednoznačnú identifikáciu platby), a to špecifický symbol, uveďte tento pri Vašej platbe. Daňový doklad (faktúra) bude zaslaný poštou v zákonnej lehote. Individuálne požiadavky ohľadom platieb, prípadne iné (požiadavky na zabezpečenie vegetariánskej stravy a pod.) je potrebné dohodnúť s usporiadateľom.

Ďalšie podmienky účasti
Prihláška na seminár je záväzná. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky účastnícky poplatok nevraciame. Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.

Ochrana osobných údajov
Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ týmto udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.