Kontakt

Sídlo firmy

Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48
Bratislava
821 09

Fakturačné údaje

Wolters Kluwer SR s. r. o.
Mlynské nivy 48
821 09  Bratislava
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT: BIC SUBASKBX
Číslo účtu: 1440643012/0200
IČO: 31348262
IČ DPH: SK2020300964

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č. 4868/B

Časopisy:

Katarína Dragulová
+421 2 58 10 20 31
casopisy@wolterskluwer.sk

Online / Portály:

Veronika Gostičová
+421 2 58 10 20 12
online@wolterskluwer.sk

Knihy

Dominika Popovičová
+421 2 58 10 20 17
distribucia@wolterskluwer.sk

ASPI

Michal Muziga
+421 2 58 10 20 14
michal.muziga@wolterskluwer.com

Prihlásenie do newslettera

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.


E-shop odbornej literatúry

  • Vyberte si z ponuky publikácií z oblastí práva, ekonómie, školstva, verejnej správy a samosprávy, zdravotníctva.
  • Autormi publikácií sú odborníci pôsobiaci v súkromnej praxi, v štátnej správe a samospráve alebo na vysokých školách.
  • Online produkty – umožňujú neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni!

Copyright © 2021 Wolters Kluwer SR s. r. o. | Web by Cream