Technické riešenie ASPI

Offline

Pracujete samostatne a službu potrebujete mať dostupnú aj bez internetu?

Riešením je inštalácia v počítači užívateľa.

Inštalácia ASPI je vhodná pre jedného užívateľa a jeden počítač alebo aj viac užívateľov v prípade sieťového riešenia.

Cloud

Pracujete samostatne alebo v tíme a ASPI potrebujete mať prístupné odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet?

Zabezpečíme vám prístup ku vzdialeným dátovým ASPI-serverom.

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a akýkoľvek počet počítačov. Toto riešenie odporúčame spoločnostiam, v ktorých potrebuje mať prístup k systému viac užívateľov, pričom títo môžu pracovať aj mimo obvyklého pracoviska. Každý užívateľ (alebo skupina užívateľov) pritom môže mať vlastné obsahové nastavenie.

Web

Pracujete často mimo svojho pracoviska a potrebujete mať systém ASPI dostupný kedykoľvek, odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek počítača alebo iného zariadenia?

Riešením je prístup cez webový prehliadač: www.aspi.sk.

Prístup cez web odporúčame užívateľom, ktorí nepracujú stabilne pri jednom počítači.

Výhody riešenia:

  • nevyžaduje inštaláciu,
  • nevyžaduje aktualizáciu programového vybavenia,
  • prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde ste pripojený na internet formou vzdialeného prístupu k dátovým ASPI-serverom,
  • dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o. a sú umiestnené v profesionálnom dátovom cetntre,
  • nevyžaduje IT podporu,
  • možná personifikácia systému,
  • možnosť aktivácie notifikácií.