Cenník

Do systému ASPI každý deň pridávame veľké množstvo informácií. Odporúčame Vám, aby ste najskôr vyskúšali ASPI na 14 dní bezplatne. Vyberiete si presne tie oblasti autorských textov, ktoré potrebujete. Pripravíme cenovú kalkuláciu s využitím balíčkových a multilicenčných zliav.

Kontaktujte našich obchodných zástupcov podľa regiónu.

Obsah systému ASPI

Autorský obsah:

Systém ASPI môže obsahovať voliteľný autorský obsah. Prednastavený je v troch základných balíkoch - Štandard, Premium a Komplet. Každý z týchto balíkov obsahuje všetky autorské zdroje z tematických oblastí označených pruhom príslušnej farby.

Balík ASPI ASPI
ŠTANDARD
ASPI
PREMIUM
ASPI
KOMPLET
Obsahuje tematické oblasti:
Počet tematických oblastí: 8 15 32
Počet zdrojov: 137+ 232+ 388+
Tematická oblasť ASPI
ŠTANDARD
ASPI
PREMIUM
ASPI
KOMPLET
ASPI základ
Civilné sporové a nesporové právo
Daňové právo
Občianske právo hmotné/notári
Obchodné právo
Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby
Priestupkové právo
Spotrebiteľské právo
Správne právo
GDPR/ochrana osobných údajov  
Konkurzné právo  
Pracovné právo  
Rodinné právo  
Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností  
Trestné právo  
Verejné obstarávanie  
BOZP/ochrana pred požiarmi    
Byty a nebytové priestory    
Colné právo    
Exekúcie, pohľadávky    
Finančné právo    
Mimosúdne riešenie sporov    
Právo sociálneho zabezpečenia    
Právo v zdravotníctve    
Právo životného prostredia    
Regulácia sieťových odvetví    
Samospráva    
Súdy/prokuratúra    
Školstvo    
Účtovníctvo/audítorstvo    
Ústavné právo    
Znalectvo, tlmočníctvo    
Kalkulačky SR    
Obchodný vestník SR s archívom (nedostupné pre licencie SINGL a Klient/Server)    
Obchodný vestník (NGA)    
Monitor pripravovanej legislatívy (NGA)    
Monitoring spravodajstva TASR v oblasti práva a ekonomiky (Cloud)    

Systém ASPI si, samozrejme, môžete vyskladať aj individuálne, presne podľa vašich potrieb.