Právo sociálneho zabezpečenia

Obsah tematickej oblasti:

Časopis Monografia Navigátor Vzory Preklad

Komentár k Zákonu o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (Volčko, V., Pázmány, T., Tomková, K., Onderková, L.)
Judikatúra vo veciach sociálnych, I. a II. diel (Závadská, E., Kokodičová, K.)
Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (Árendáš, P., Chovancová, B., Gvozdják, V., 2017)
 Mzdy profesionálne, 2. vydanie (Matlovičová, I., 2019)
Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Matlovičová, I., 2016)
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím (Fedorová, K., 2019)
Osobitosti v mzdovej učtárni (Matlovičová, I., 2019)
Otázky a odpovede z oblasti odvodov a miezd